airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Arbejdssøgende går bare ikke til "stempling", men bliver registreret

12. marts 2021
Torsdag den 11. marts sagde én af kandidaterne til kommunalvalget under Seekon Radios udsendelse, at de arbejdssøgende bare går til "stempling" hos Majoriaq, men bliver registreret. Angående denne melding fremkom forvaltningschefen for Erhvervs- og Arbejdsmarked med en præcisering

- Jeg skal præcisere, at udtrykket "Stempling" ikke bliver benyttet, men at man benytter "Registrering", derfor bliver registrering implementeret i henhold til lovgivningen om Majoriaq, hvorfor man ikke bare får en "stempling", pointerede forvaltningschefen for Erhverv og Arbejdsmarked Palle Frederiksen.

Henvisning:

Inatsisartutlov nr. 28 af 9 december 2015 om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre § 2 stk 6 til 9 har følgende bestemmelser:

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene (Majoriaq) har følgende opgaver:

6) Tilbyde karrierevejledning og udarbejde individuelle handlingsplaner i samarbejde med de arbejdssøgende med sigte på permanent beskæftigelse på arbejdsmarkedet.

7) Formidle faglige kurser til opkvalificering af arbejdssøgende. Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene kan afvikle opkvalificerende forløb til uddannelses- eller arbejdsparathed.

8) Katagorisere arbejdssøgende.

9) Registrere ledige i en jobportal og andre relevante databaser.