airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Elevernes karakterer fra yngste- og mellemtrinnene i Narsaq var de bedste

Hvor elevernes karakterer fra yngste- og mellemtrinnene i Narsaq ud af Kommune Kujalleqs folkeskoler var de bedste, var der ikke de store ændringer i Qaqortoq og Nanortalik
8. april 2021
De sidste karakterer i de enkelte fag fra yngste- og mellemtrinnene i Kommune Kujalleq viser, at nogle skoler havde klaret sig godt, men at forholdene i nogle af skolerne kunne forbedres.
For fem år siden fik Narsaq en splinterny skole, og i dag har lærerne formået at højne karaktererne betragteligt i kraft af deres gode samarbejde.

-Lærerne har påbegyndt et virkelig godt samarbejde, og på baggrund af de enkelte elevers status har undervisningsformen, som vi har taget i brug, været én af årsagerne til de gode resultater, sagde skoleinspektøren Bettina Abelsen Hansen.

Markant forbedring af karaktererne
I samtlige byer i Kommune Kujalleq er karaktererne i engelsk i forbindelse med trintestene fortsat på vej op, efter som alle karaktererne i de to byer Narsaq og Nanortalik for mellemtrinnene i 2020 gennemsnitligt er steget med 15 % i forhold til de forrige år.
Karaktererne for eleverne mellemtrinnet i Qaqortoq fra 2019 til 2020 er stabile.

Karakterer i dansk
Der har været en stigning af karaktererne i faget dansk i Narsaq og Nanortalik, hvorimod karaktererne i dansk for yngste- og mellemtrinnet har dalet.
Mangel på lærere i alle byerne kan have indflydelse på karaktererne, i Nanortalik er karaktererne i yngstetrinnet ligeledes berørt af lærermanglen.

- En af årsagerne plejer at være lærermanglen, ikke mindst på grund af mangel på dansk- og engelsklærere. Der ved siden af har den nødvendige vikardækning i to år for yngstetrinnet haft en større indflydelse på karaktererne i 2020, sagde skoleinspektøren i Nanortalik Vivi Kleist.

Ikke desto mindre fortsætter man stadig på forbedringer, efter som man i Nanortalik fokuserer på den enkelte elevs læringsmål, og på nuværende tidspunkt arbejder man på forbedringer mellem lærerstaben og forældrene.

Det grønlandske sprog
Selvom der er flest grønlandske lærere i alle byerne, arbejder man stadig på at forbedre karaktererne i grønlandskundervisningen. Eleverne fra yngste- og mellemtrinnene i Narsaq fra 2019 til 2020 er der sket en gennemsnitlig stigning af karaktererne i grønlandsk, hvorimod karaktererne i Qaqortoq og Nanortalik har været dalende. Men der er tiltag i gang, sagde skoleinspektøren.

-Man arbejder for, at man kontinuerligt vil fokusere på læseøvelser og grammatik, og man har allerede været godt i gang med at lave handleplaner for de enkelte elever, sagde skoleinspektøren I Tasersuup Atuarfia i Qaqortoq Sarah Rødgaard.

På nuværende tidspunkt har man i Qaqortoq et samarbejde med Uddannelsesstyrelsen for at skabe et generelt udvidet samarbejde med forældrene på skolen som helhed.