airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Affaldssortering kan være tidskrævende

Når møbler bliver dumpet, plejer medarbejderne i forbrændingsanlægget først at frasortere metal og andet ikke-brandbart materiale
8. april 2021
Man plejer at kunne se affald inde i og uden for selve forbrændingsanlægget samt blandt containerne på den anden side af vejen. Det synlige affald skyldes, at der først sker en sortering, efter som der eksempelvis dumpes sofaer, senge og lignende, men før selve forbrændingen skal de først igennem en forarbejdning.

-Affaldet sorteres først, da alle skruer og metaldele først skal fjernes. Når først man kun har det brandbare affald tilbage, kan det forbrændes, siger forvaltningschef for Teknik og Miljø Mike Kristiansen.

Man sorterer al affald, hvor der forefindes metal, elektroniske dele, batterier, bomuldsstof og andet materiale. Ikke desto mindre er der forskelligt materiale i asken, der er svært at brænde.

-Når man har brændt det sorterede affald, kan man i asken stadig finde metaldele og andet hårdt materiale, men disse dele i asken bliver samlet separat, siger Mike Kristiansen.

Man har kunne se flere store hvide big bags som også har ligget derude, dette har været husholdningsaffald som er blevet pakket i forbindelse med forbrændingens nedbrud. Disse er nu transporteret ud af byen. Disse har også været med til at der har ligge for meget løst affald, siger forvaltningschef.

-Det er vores vision at alt brandbart affald udskibes i fremtiden i forbindelse med ESANI projektet, siger Mike Kristiansen.