airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Stine Egedes tale til arbejdernes internationale kampdag

1. maj 2021
Det at være en arbejder er arbejderens stolthed, og arbejdet i sig selv er en gave for samfundet, der skaber uundværlig grobund for os alle.

Kære ærede arbejdere, hjertelig tillykke med mærkedagen.

Det er første gang i Kommune Kujalleqs virke, at Inuit Ataqatigiit har overtaget roret. Man har taget godt imod vores ønske om at skabe ændringer under vores valgkamp, ikke mindst vores budskab om aldrig at åbne for Kuannersuit. Vi vil administrere arbejdet sammen med jer og lytte til jeres stemmer.

Hvor end I befinder jer i kommunens byer og bygder, så danner I grobund for vores kommune og ikke mindst vores land, som vi nødig vil undvære.

Gennem jeres hengivne arbejde holder I hjulene i gang lige fra daginstitutionerne til ældrepleje, servicering af borgerne og mange andre arbejdspladser i vores dagligdag.

Selv om den solidaritet I har skabt ellers er enorm, er jeg vidende om, at der blandt arbejderne er forhold inden for lønområdet og levevilkårene, som ikke er acceptable.

I løbet af årene har vi erfaret, at priserne på nødvendige dagligvarer og udgifter til husleje har været stigende, hvorfor der er ganske essentielt fortsat at regulere arbejdernes lønindkomster.

Man kan ikke komme uden om, at en mere ligelig velfærd i samfundet er vejen frem.

Jeg har gode forventninger til koalitionsaftalen, som har sat sig for at lave tiltag på området og som går ud på at arbejde for en skattereform og regulering af boligsikring, således at lavindkomstgruppen får lempeligere forhold, og ikke mindst at der er tiltag i gang for at sikre, at den social- og samfundsfaglige gruppe får bedre forhold.

Alle arbejdspladser er vigtige, og i forhold til vores forskellige baggrunde har vi forskellige funktioner i samfundet. Om så vi er uddannede eller ikke faglærte, har vi alle noget at give gennem vores arbejdsvirke. Dette betyder, at der er brug for alle vores individuelle ressourcer.

En af vores målsætninger i kommunalbestyrelsen er, at vi i de næste fire år forsat vil fremme udviklingen og stadig sætter gang i erhvervslivet.

Nogle af vores visioner går ud på fortsat at skabe nye arbejdspladser gennem vores ressourcer, landbrug, dyrehold og turisme.

Bestræbelser fra Naalakkersuisut om at være mere selvforsynende har vi taget godt imod i kommunen og vil tage del i arbejdet. Vi er vidende om, at der er store udviklingspotentialer på området. Vintersæsonerne er begyndt at blive kortere, som vi bør udnytte effektivt, efter som vi har brug for at skabe flere varige arbejdspladser.

Vi har været meget imod arbejderbevægelsens formands anstrengelser for åbning af Kuannersuit med hans budskab om at skabe varige arbejdspladser, efter som de fleste arbejdspladser ville have været besat udenlandsk arbejdskraft. Her ville arbejderne blot have været tilskuere i deres eget land.

Det er min opfattelse, at vi bør udvikle virksomheder af passende størrelse og mindst med minimale risici for forurening, hvis man skal prioritere den lokale arbejdskraft med fokus på skabelse af varige arbejdspladser i fremtiden.

Vi accepterer ikke et forurenet land, der vil blive ødelagt langt ud i fremtiden. Vi ønsker vort land, der er rent, der giver mulighed for selvforsyning, og ikke mindst en destination, som turister higer efter at komme til og ønsker at bruge midler i, og som vi alle som arbejdere vil leve af og værne om.

På vegne af kommunalbestyrelsen vil jeg benytte denne lejlighed til at takke de private erhvervsdrivende inderligt for den arbejdskraft og de arbejdspladser, som de
har skabt og således deltaget i udviklingen i vores kommune - Tak.

I kommunalbestyrelsen har vi tiltag i sigte for at minimere ledigheden. Endvidere har vi fra kommunalbestyrelsens side fuld støtte til iværksættere og vil opfordre til igen at gøre god brug af kommunens selskab Innovation South Greenland, som blev etableret i 2019.

Gennem fælles bestræbelser fra borgerne og de folkevalgte skaber man jo en hurtig videreudvikling i vores kommune.

I som arbejdere skal være stolte af, at I gennem jeres arbejde holder samfundet i gang, at I er forbilleder for jeres børn gennem jeres arbejde og at I som familie klarer jer godt.

Til de ældre som er gået på pension, tak for jeres indsats, således at vi som efterkommere kan leve under gunstige kår. Tak for, at I har været toneangivende. Tak for at have passet jeres efterkommere.

Gid jeres efterkommere må takke jer og give jer god støtte i jeres otium.

Der er dage, som er mere udfordrende, men efter som anstrengelser giver gode resultater, er jeg overvist om, at vi i fremtiden altid vil opnå lempeligere leveforhold for arbejderne, og jeg vil deltage i at åbne vejen for at opnå disse mål i tæt samarbejde med jer.

Ærede arbejdere, endnu engang tillykke med jeres mærkedag og jeg ønsker jer alt det bedste i jeres fremtid, og slutteligt vil jeg fremsætte mit ønske over for jer om at passe godt på jeres børn, efter som det er dem, der kommer til at arbejde for endnu bedre forhold i vort land. Hvis vi passer godt på dem, vil de udvikle sig til at være stærke og selvstændige. Må I have en god dag.

Stine Egede
Borgmesteren for Kommune Kujalleq