airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Stine Egedes lykønskning i anledning af børnenes dag

1. juni 2021

Vores forældre og dem, som har opdraget os, har som det grundlæggende redskab til senere i livet, lært os at tage medansvar, og dette skal vi viderebringe til vores børn.

Kære børn, i dag er det FN’s internationale børnedag, jeg ønsker jer hermed tillykke med jeres dag.

Det er alle voksnes ansvar, at sikre at børnene trygt vokser op.

Børn skal være trygge hjemme, de skal have mad at spise, have rent tøj at tage på, de skal gå udhvilede i daginstitution eller skole, de skal have madpakker, og ikke mindst blive støttet i at have et sundt og godt liv; f.eks. være fysisk aktiv og have god tandhygiejne, og ikke bare være foran skærmen.

Det er forældrenes ansvar at sikre børnenes rettigheder, og når det ikke er tilfældet, skal vi sammen i samfundet sikre børnenes rettigheder, derfor arbejder vi i myndighederne for, at hjælpe børn og deres familie i nød. Det er jo vigtigt, at vi alle skal have et godt liv.

Så med jeres rettigheder skal I huske, at I har ret til at blive respekteret, og at I har ret til at udtale jer.

Dette skal dog ikke forstås således, at børn skal undgå at lytte til forældrenes krav i opdragelsen.

I forbindelse med jeres forældres opdragelse, har de pligt til at lære jer at tage medansvar, dette vil i fremtiden være gavnligt for jer, når I i fremtiden bliver selvstændige.

Derfor skal I tage medansvar, når jeres forældre kræver noget af jer, eller formaner jer, også selvom det ikke altid er lige rart, men I vil have godt af det i fremtiden.

I skal derfor også udnytte jeres børnerettigheder, ved at have god plads til sjov og leg med andre børn; dyrk sport sammen, leg fysisk aktive lege sammen, og bring god tid i naturen i fællesskab.

I Kommunalbestyrelsen vil vi i de kommende år med Inuit Ataqatigiit i spidsen arbejde for jeres rettigheder, og for at jeres omgivelser er gode.

Dermed har vi flere målsætninger vi arbejder for, herunder forbedring af skoler, indføring af mad i skolerne, uddannede skolepersonale, bygge daginstitutioner i Narsaq og Nanortalik, og blandt andet at skoleelever i bygder og fåreholdersteder bliver hjemme længst muligt.

Vi har dog som folkevalgte og borgere fælles ansvar, og vi skal huske at lære de næste, som skal tage ansvar, medansvar.

Kære børn, og forældre til stede, med de ord vil jeg igen ønske jer tillykke med børnenes dag, og jeg håber at I vil nyde dagen på bedste vis.

 

                                                                                                  Stine Egede, borgmester i Kommune Kujalleq