airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Gruppeformand Naja Lund: Vi fastholder de kommende ændringer i Kommune Kujalleq

8. juni 2021

Efter valget kom der mange nye valgte medlemmer, og for første gang siden kommunesammenlægningerne skiftede kommunens politiske ledere. De nye medlemmer blev indsat den første maj, og er nu ved at sætte sig ind i deres poster. Ligeledes er den nye borgmester ved at sætte sig ind i sagerne.

 

Den 17. og 18. maj afholde man kursus for de folkevalgte, de var indholdsrige dage som gav masse viden til folkevalgte, som blev kørt af kommunens embedsmænd samt indenrigsdepartementet. Den 19. maj afholdte kommunalbestyrelsen sin første ordinære møde.

 

Da den første møde blev afholdt den 19. maj, havde de valgte ikke haft muligheder for at sætte sager på dagsordenen, idet der var en frist på 21 dage før mødedage. Dette skyldes at de indsendte forslag skal oversættes og bearbejdes fra administrationen.

Inuit Ataqatigiit vil foretage ændringer, disse vil ske når udfordringerne med ledelsen er blevet løst.

 

På nuværende tidspunkt er mange ledere i kommunen vakante, og det skyldes mange udfordringer der fandtes i den forgangne valgperiode som medførte at man indtil dato ikke har ansat ledere, men stillingerne er slået op. Inuit Ataqatigiit lægger vægt på at inddrage den kommende direktør og ledergruppen ved de kommende ændringer.

 

Selv om vi ved at det ansvar vi har påtaget os er svær, er de økonomiske vanskeligheder allerede nu på tidlig tidspunkt på året vanskelige, og kommunalbestyrelsen blev enige om, at man straks via de enkelte udvalg foretager handlinger herfor.

 

Som en begyndelse på kommunens nye åbne administration kan man månedligt nu gennem kommunens hjemmeside følge med kommunens økonomi, ligesom borgenes samlede gæld til kommunen også offentliggøres. Derved kan borgerne løbende følge med i kommunens økonomi, vi håber ligeledes at dette vil medføre, at borgere har større fokus på deres gæld og at flere vil henvende sig for at lave forlig vedrørende deres gæld.

 

Den nye kommunalbestyrelse har planer om at præsentere sig gennem rejser til alle kommunes byer og bygder og dette vil ske i starten af august og vi har udsat den lidt for at sikre, at flest mulige får mulighed for deltagelse.

 

Enhver ændring kan ikke ske fra den ene dag til den anden, og da det er vigtigt at ændringerne i Kommune Kujalleq sker omhyggeligt og kan være holdbare melder vi åbent ud om disse og ønsker alle borgerne en god sommer.

 

På vegne af Inuit Ataqatigiit, Gruppeformand Naja Lund.