airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Økonomiudvalget: Det er yderst nødvendigt med en streng forvaltning

29. juli 2021

For at få økonomien på rette vej i Kommune Kujalleq har økonomiudvalget sat sig for at føre en streng økonomisk forvaltning. 

I slutningen af april har man overskredet det kommunale budget for 2021 med 13,5 mio. kr., men efter at overskridelsen blev yderligere forhøjet med fire millioner i slutningen af juni, traf Økonomiudvalget under sit møde en afgørelse om stramninger.

-Efter valget erfarede vi, at budgettet for 2021 ikke er blevet overholdt periodevis, og det skyldes forvaltningernes overskridelser af de vedtagne budgetter. Men efter som kommunens likvide midler er begrænsede, vil det rent økonomisk have negative konsekvenser for slutningen af året, hvis der ikke laves tiltag, derfor har vi sat os for at køre en stram økonomisk styring i tide, forklarede borgmester Stine Egede.

Departementet for Finanser er blevet informeret om kommunens økonomiske status, og et af målene, man har satset på, er at optage et lån med det formål at skabe en stabil økonomi.

-I forbindelse den stramme styring er der nogle af de andre områder, hvor der blev truffet en beslutning, som drejer sig om annullering af unødvendige rejser, nyanskaffelser af inventar og lignende, der først skal godkendes af øverste ledelse, midlertidigt ansættelsesstop samt stop for al overarbejde i administrationen, sagde Stine Egede specifikt.

-Vores midlertidige ansættelsesstop er ikke ensbetydende med, at vi over hovedet ikke ansætter flere i løbet af året. Vores nuværende mangel på forvaltningschefer og de strengt nødvendige lovpligtige ansættelser af medarbejdere for eksempel på skoleområdet vil fortsætte, sagde Stine Egede.

I forbindelse med den stramme styring blev den økonomiske forvaltning pålagt at finde løsninger på tværs af de kommunale forvaltninger, og resultaterne vil blive fremlagt under økonomiudvalgsmødet den 25. august.

-Man kan ikke komme uden om at holde den stramme økonomiske forvaltning for resten af året, efter som det vil have negative konsekvenser for det næste års økonomi, hvis man ikke følger denne foranstaltning. Derfor ser jeg frem til forslaget fra det fælles løsningsforslag, der bliver fremlagt ud fra samarbejdet mellem den økonomiske forvaltning og de andre forvaltninger, sagde Stine Egede.