airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

En kasse til miljøfarligt affald

17. august 2021

I de sydgrønlandske byer og bygder har nu omdelt en kasse til samtlige hustande med Kommune Kujalleqs logo beregnet til miljøfarligt affald.  

Formålet med uddeling af kasserne har det formål at sortere miljøfarligt affald i de private hjem.

-Der opfordres til at beholde de omdelte kasser indendørs i stedet for udendørs. Når kasserne er fyldt op, kontakter man kommunen telefonisk, hvor man beder om afhentning af den, som er placeret uden for de respektive bopæle, og uanset om man bor i bygd eller by, er der information om telefonnumre i den uddelte folder tilhørende kassen, forklarede drifts- og administrativ leder Sem Ottosen.

Miljøfarligt affald smides i den røde kasse, så som batterier, mindre elektronik, som blandt andet er mobiler, hår trimmere, røgalarm, pakninger til stærke rengøringsmidler, maling og kemikalier med faresignaler.

-Det er mit håb, at kasserne bliver brugt effektivt, efter som man i mange hjem smider al slags affald samlet. På denne måde kan det hænde, at man afbrænder affald, der reelt ikke burde brændes i i forbrændingsanlægget, og desværre er det disse fraktioner, der er med til at skade forbrændingsanlægget og forårsager miljøforurening. Derfor håber jeg, at affaldskassen for miljøfarligt affald bliver brugt effektivt, siger Sem Ottosen og fortsætter.

-Foruden de kasserne for miljøfarligt affald har vi i bygder og byer containere til glas og dåser, og vi har bemærket, at man i de senere år er begyndt at gøre god brug af disse. Endvidere vil jeg gerne opfordre til gøre endnu mere brug af disse faciliteter, afsluttede Sem Ottosen.