airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bliv medlem af det nye lokaludvalg få indflydelse på din bys udvikling

13. august 2021

Der er valg til lokaludvalg i Nanortalik, Narsaq og Qaqortoq d. 26. august, kl. 20:00 i forsamlingshusene. Du kan stille op og stemme til lokaludvalget. 

Lokaludvalget skal styrke nærdemokratiet ved at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalområdets beboere, foreninger, kommunale politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

Alle borgere over 18 år, med bopæl i byen, og som har valgret til kommunalbestyrelsen, er valgbare til lokaludvalget.
Ønsker du at stille op som kandidat til lokaludvalget, skal du tilmelde dig senest den 20. august kl. 15:00. Det gør du ved at udfylde formularen ”kandidattilmelding”. Formularen kan udfyldes i kommunens hjemmeside, eller ved henvendelse til borgerservice.

Har du yderligere spørgsmål kan du henvende dig til koordinator for lokaludvalget,

Forvaltningschef for Kultur: Mikael Mansi Rasmussen tlf.: 645318 mail: mira@kujalleq.gl