airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Det er nødvendigt at tro på at borgerne kan og vil for at vende udviklingen

17. august 2021
Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har holdt sit første borgermøde i Nanortalik. 17 borgere mødte frem for at møde den nye bestyrelse og debattere om udviklingen i byen. Forinden borgermødet havde bestyrelsen mødt ansatte på skole og dagsinstitutioner, i Majoriaq, på fiskefabrikken og i alderdomshjemmet.

På borgermødet var der fokus på hvad der kan gøres for at effektivisere borgernes gældsafvikling, således at kommunen kan få tilført de 89 mio. kr som borgerne skylder kommunen.

Et af budskaberne var også at det må stoppe med at folk bliver betragtet som hjælpeløse.
Der må satses på at understøtte deunge til at tage et ansvar, ved at vejlede dem til at tage uddannelse, ved at vejlede de unge fiskere omkring det mest rentable fiskeri og ved at få de unge ud af offentlig forsørgelse. En positiv historie som Majoriaq kunne fortælle var, at den var blevet kåret som den Majoriaq i landet som havde den laveste fraværsprocent blandt eleverne.

Det er kendetegnende for byen at der er mangel på uddannede lærere og uddannet personale i de offentlige institutioner - og så er der flere af bygningerne som er i dårlig stand.

Borgmester Stine Egede udtaler:
“Vi er nødt til at se på hvordan vi kan forbedre de fysiske rammer for de mindste på daginstitutionerne i Nanortalik og på hvordan vi optimerer på brugen af ressourcer
for at drive de forskellige institutioner. Antallet af børn i byen er faldet meget og til eksempel har elevhjemmet som kan huse 32 børn i dag kun 4 beboere. Derfor skal vi tænke nyt og vi skal træffe fornuftige og bæredygtige beslutninger.”

Ved besøget på fiskefabrikken hvor der produceres saltfisk, blev det oplyst at der er 35 ansatte året rundt.

Bygder som ikke nås på denne tur på grund af ændringer i rejseplanerne pga vejret, vil blive nået på et senere tidspunkt.