airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Stigvogn i Qaqortoq

26. august 2021

Eftersom brandfolkenes nye stigvogn ikke kunne være i brandstationen, har man udvidet brandstationen, og vognen skal benyttes til redningsaktioner. 

Stigvognens trapper er i stand til at strække sig op til 32 meters højde, men der var der ikke plads til selve stigvognen i brandstationen på grund af hele vognens højde og længde. Da det ikke skulle være en hindring, har den forrige kommunalbestyrelse godkendt en udvidelse af brandstationen for at give plads til den, og på nuværende tidspunkt er man i fuld gang med at arbejde på det, sagde anlægschefen.

-Materialerne til udvidelsen af brandstationen er blevet bestilt, og når de ankommer, er man rede til at igangsætte udvidelsen af brandstationen. Vi regner med at igangsætte udvidelsen i oktober måned, sagde anlægschefen i Kommune Kujalleq Josef Kreutzmann.

På baggrund af alarmtypen der bliver igangsat, vil man kunne benytte sig af brandfolkenes nye stigvogn i de aktuelle steder, hvor man hurtigt vil kunne udføre brandslukningsarbejdet i områder med høje bygninger.

-I tilfælde af brand i høje bygninger og redningsaktioner af personer vil man hurtigt kunne gå op til branden. I tilfælde af alvorlige ulykker, er der mulighed for at påmontere en båre, hvor man på sikker vis kan få den skadelidte ned, sagde beredskabschef i Kommune Kujalleq Asmus Hansen.
Da brandfolk ikke arbejder udelukkende med brandslukning, er der på anden vis også brug stigvognen i forbindelse beredskabsopgaver, som kan være en fordel, når det gælder uheld på transportområdet.

-Ufremkommelige områder, såsom den anden side af en bygning, vil kunne være tilgængelige med stigvognen, og hvis der er hændt en ulykke i lasten på et skib under losningen, vil man nemt kunne benytte sig af den. Hvis almene bilister ved uheld ender i grøften, vil de kunne løftes op ved hjælp af stigvognen, afsluttede beredskabschefen i Kommune Kujalleq Asmus Hansen.