airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Læserbrev af Økonomichef Kim Rosendahl

28. september 2021

ERP og Økonomisystem Kommune Kujalleq 

ERP-projekt blev igangsat i 2012, hvor det blev besluttet, at Selvstyret samt kommunerne i Grønland skulle anskaffe sig et fællesoffentligt Økonomi- & ledelsesinformationssystem så der samlet var mulighed for at få ensartet data for de offentlige virksomheder i Grønland.

Der har været en del udfordringer både for Selvstyret, men også kommunerne omkring overgangen til ny økonomisystem, som har medført forsinkelser under hele processen og de fleste udfordringer der opstod undervejs skulle i dag være udredt, hvor Kommune Kujalleq som den sidste kommune i Grønland er i gang med at få implementeret data, fra tidligere økonomisystem (winformatik) til ny Økonomisystem (AX2012).

Kommune Kujalleq er i gang med at få implementeret et nyt økonomisystem fra 1. september 2021, og det gør, at der kan opstå forsinkelser i registrering af betalinger til og fra Kommunen, men det er stadigvæk muligt at betale til kommunes terminaler og afregne via banksystemer.

Overgangen til ny Økonomisystem, gør at Økonomisk forvaltning ikke har mulighed for at registrer eller bogfører transaktioner indtil medio september 2021, og hvor der ville være en del ændringer i den daglige praksis og forretningsgange.
Derfor ville alle evt. ind og udbetalinger fra Kommunen reelt først kunne registreres medio september 2021.

Kommunen forsøger så vidt muligt undgå, at implementering kan mærkes hos borgerne og virksomhederne, og håber på jeres tålmodighed og forståelse, såfremt der skulle ske forsinkelser eller andet der har relation til økonomisystemet, da personalet i Kommunen også er i gang med at blive oplært i anvendelse af AX2012.

Hvad angår leverandører til Kommune Kujalleq, kan det oplyses, at de tidligere kunde nr. der blev udsted af Kommune Kujalleq ikke ville kunne anvendes mere, men at det så er et cvr. nr. der ville ligge til grund for registreringen (www.cvr.dk).
Derudover opfordres leverandører om, at man fremover noterer/registrer et GLN. Nr. på fremsendt faktura, således, at fakturaen modtages af rette område/afdeling, og at fakturaen på denne måde hurtigere ville kunne blive ekspederet og anvist, Kommune Kujalleq `s GLN-liste ville du kunne finde her: Driftsenhedsnummer.

Kim Rosendahl
Økonomichef