airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Decentral efteruddannelse

21. oktober 2021

I socialområdet i Kommune Kujalleq er der 5 medarbejdere, der er i gang med den decentrale Akademiuddannelse som socialrådgivere. 

Der er et stort behov for socialassistentuddannede og akademiuddannede i socialt arbejde i forskellige arbejdspladser i Sydgrønland. Socialchefen er tilfreds med at der er nogle socialassistenter der er i gang med at en højere efteruddannelse.

“Jeg er glad og stolt over at der er nogen herfra der er i gang med Akademiuddannelsen i Social Arbejde, da vi har brug for højtuddannede medarbejdere i socialområdet og i arbejdspladser der involverer socialt arbejde og jeg er forhåbningsfuld.” Siger Socialchefen i Kommune Kujalleq, Nielsine Petersen.

Louisa F. Boassen arbejder som sagsbehandler i Socialområdet under Kommune Kujalleq og er samtidig i gang med sin akademiuddannelse som hun synes er en god mulighed.

“Det er meget værdifuldt at blive givet sådan en mulighed og jeg vil råde andre til at tage godt imod uddannelsen, da det vil gavne både ens arbejdsplads og én selv.” siger Louisa F. Boassen.

Akademiuddannelsen indenfor det sociale område varer 3 år, og der er 4 undervisningsmoduler om året. Louisa F. Boassen regner med at blive færdig med uddannelsen til december 2023.

Akademiuddannelsen indenfor det sociale område er en deltidsuddannelse, som strækker sig over et 3-årig studie på i alt 6 semestre med 12 planlagte undervisningsmoduler. Studieforløbet struktureres hen over modulernes tematikker, så der skabes sammenhæng og progression i uddannelsen.

 

En bestået Akademiuddannelse indenfor det sociale område fra Perorsaanermik Ilinniarfik giver ret til betegnelsen Rådgiver i Socialt Arbejde.  Den grønlandske betegnelse er: Isumaginninnermi suliaqarfimmi siunnersorti og den engelske betegnelse er: Counselor in Social Work.

Kilde: https://pi.sps.gl/ka/ilinniakkat/ilinniagartuutut-ilinniagaq-isumaginninnerup-iluani-siunnersorti/