airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Kujalleq: Der bliver færre udvalg i forbindelse med en organisationsændring.

12. oktober 2021

De 6 udvalg skæres ned til 4 i forbindelse med en organisationsændring i Kommune Kujalleq. 

Den 22. september afholdt Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq et temamøde vedrørende en organisationsændring. Gode ideer og forslag blev fremlagt i den forbindelse.

- Vi vil gerne nedsætte antallet af udvalg fra 6 til 4 og dermed sikre en fleksibel og effektiv borgerservice, vi er nemlig nødt til at ændre den nuværende struktur for at skabe en mærkbar forbedring på borgerserviceområdet, siger Borgmester Stine Egede.

I forbindelse med nedskæring af antallet af udvalg fra 6 til 4 samles Forvaltningen for Skole, daginstitutioner og Innovation, Majoriaq samt Kultur og fritid udvalgsmæssigt; Socialområdet og forebyggelse samles, og området for Teknik og Miljø forbliver et selvstændigt udvalg. Økonomiudvalget og Erhvervsudvalget samles i et udvalg.

- Efter kommunesammenlægningen blev meget myndighedsbehandling samlet i Qaqortoq. Vi har derfor nu ansat bychefer både i Nanortalik og Narsaq for at styrke nærdemokratiet. Reducering af udvalg vil ikke resultere i reducering af medarbejdere, da vi jo har brug for vores medarbejdere for at yde bedre service, forklarer Stine Egede.

Et andet formål med organisationsændringen er, at Innovation South Greenland, som er et aktieselskab etableret af Kommune Kujalleq, skal styrkes og påtage sig flere opgaver indenfor erhvervsudvikling.

- For at forbedre og effektivisere vores service er vi på nuværende tidspunkt startet med en stor planlægningsproces med henblik på at reducere udvalgene og sprede beslutningsprocesserne, siger Stine Egede.

Det regnes med at organisationsændringen vil blive færdigt til foråret.

- Vi regner med at organisationsændringen vil være klar til implementering til 1. juni 2022. Vi afholder lederseminarer, møder med hovedsamarbejdsudvalg m.fl. og forventer at organisationsændringen bliver førstebehandlet af kommunalbestyrelsen i februar måned, forklarer kommunaldirektør Tine Pars om planerne.