airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialudvalget og ledelsen skal afholde seminar

28. oktober 2021

Som start på seminaret vil Socialforvaltningen fremlægge ønsker og behov for Socialudvalgsmedlemmer. 

Under seminaret vil Socialudvalgsmedlemmer og ledergruppen i Socialforvaltningen deltage i dagene 31. oktober til 2. november.

Medarbejderne er sammen med deres ledere blevet bedt om at holde et formøde for at drøfte ønsker og behov, hvilke de skal fremlægge for politikerne i begyndelsen af seminaret.

- Formålet med seminaret er at effektivisere socialforvaltningens service, derfor har vi arbejdet på at ledergruppen og socialudvalgsmedlemmerne skal mødes. Vi har ingen medarbejdere med beslutningskompetencer i socialområderne i Narsaq og Nanortalik, og vores medarbejdere har i forvejen mange opgaver at skulle løfte, hvilket gør, at vores sagsbehandling går langsomt, og dette medfører utilfredshed blandt borgerne. For at ændre dette bliver vi nød til at gøre en indsats, forklarer socialforvaltningschef Nielsine Petersen.

Formålet med seminaret er, at sagsbehandlerne skal drøfte, hvordan de kan optimere deres borgerservice, og socialchefen, Nielsine Petersen håber, at sagsbehandlerne i socialforvaltningen i fællesskab finder en velkoordineret arbejdsprocedure.

- Af de 40 ansatte i socialforvaltningen er der 5 afdelingschefer og 8 ledere. Der er 6 medarbejdere i borgerservice og 5 i forvaltningens økonomiafdeling. Er der for mange ledere set i lyset af antallet af medarbejdere? Hvordan kan vi praktisere bedre borgerservice ved en bedre intern koordinering? - Jeg håber, at vi under seminaret finder svar til ovennævnte spørgsmål, og at politikkerne vil tage godt imod sagsbehandlernes ønsker og behov, eftersom det er politikerne, der i sidste ende godkender eventuelle ændringer, siger Nielsine Petersen.