airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der vil være Selvmordsforebyggelseskursus i Narsaq og i Nanortalik

10. november 2021

Program for Selvmordsforebyggelseskursus 

Narsaq:

D. 22-23-24 november 2021. Kurset vil foregå på ”Innuttaasut illuat” Forebyggelseskontoret fra kl. 9.00 til 16.00.

Nanortalik:

D. 15-16-17 november 2021. Kurset vil foregå på Forsamlinghus fra kl. 9.00 til 16.00.

Kursets indhold:
Gennemgang af fakta og myter, herunder statistik på området. Der eksisterer mange myter om selvmord, som kan blokere for at give hjælp til mennesker, der er selvmordstruede.

Lovgivning på området
Lovgivningen bliver præsenteret / gennemgået. Væsentligt at personalet kender til lovgivningen omkring straffeloven ifm. kendskab til planer om selvmord.

Selvmordsadfærd
Det er en sammenfattende betegnelse af selvmord, selvmordsforsøg samt selvmordstanker / -udsagn. Væsentligt at kende til hvad begrebet omfatter, for at kunne forebygge eventuelle selvmord og selvmordsforsøg.

Risikovurdering/risikoniveauer
En gennemgang af risikofaktorer, beskyttende og udløsende faktorer ift. selvmordsadfærd.

• Faktorer gennemgås, således at fagpersonalet bliver klædtpå til at kunne foretage en vurdering af i hvor høj risiko denunge er
• En guide til hvordan man kan danne grundlag for samtalenom selvmordstanker
• Øvelser i form af rollespil (i mindre grupper)

Selvmordsforebyggende samtaler
Kursisterne bliver præsenteret for redskaber til at tale om selvmordstanker:
• Hvilke signaler skal man være opmærksom på – verbalesamt nonverbale
• Hvilke spørgsmål kan man stille?
• Forudsætninger for selvmordsforebyggende samtaler
• Øvelser i form af rollespil (i mindre grupper)

Pårørende og efterladte
Gennemgang af definitioner
• Reaktioner
• Særlige opmærksomhedspunkter i samtaler med pårørendeog efterladte

Handleplan og eventuelle henvisninger
Hvilke muligheder har man for intervention:
• Handleplan – herunder opfølgning på samtalen
• Mulige henvisninger


Piaartumik nalunaarfissaq / Tilmeld :

Narsaq

Pitsaaliuinermi siunnersorti Forebyggelseskonsulent Bolethe Stenskov
Telefon 38 15 35 e-mail: Bost@kujalleq.gl

Nanortalik:

Pitsaaliuinermi siunnersorti Forebyggelseskonsulent Hans Karl Abelsen telefon 61 41 05 e-mail: haka@kujalleq.gl