airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester: Kære børn, tillykke med FN's børnedag

20. november 2021

Kære børn, dagen i dag er FN´s internationale børnenes dag, derfor vil jeg gerne ønsker jer alle tillykke med dagen.

Alle børn har rettigheder, og I skal huske, at alle børn har ret til, at deres meninger anerkendes, og I har allesammen ret til at sige jeres meninger.

Men det betyder ikke, at I skal løbe væk fra jeres forældres krav eller deres måde at opdrage på. Det er de voksnes ansvar at sikre, at alle børne får en tryg opvækst.

Jeres forældre har under jeres opdragelse pligt til at lære jer at tage medansvar, dette vil i fremtiden være gavnligt for jer, når I i fremtiden skal tage jer af jer selv.

Derfor skal I tage medansvar, når jeres forældre kræver noget af jer, eller formaner jer, også selvom det ikke altid er lige rart, men vil gavne jer i fremtiden.

I skal sammen med andre børn give hinanden plads til at have det sjovt og lege sammen, dyrke sport, lege fysisk aktive lege og tilbringe tid i naturen i fællesskab.

Kommunalbestyrelsen vil i løbet af de næstkommende år arbejde for, at opfyldelsen af jeres rettigheder sikres samt, at I altid skal leve under gode vilkår.

Dermed har vi flere målsætninger, herunder forbedring af skoler, indføre madpakkeordninger på skolerne, at der skal være fagfolk i alle områder, hvor der arbejdes med børn, bygge daginstitutioner i Narsaq og Nanortalik og at skoleelever og i bygder og fåreholdersteder bliver hjemme hos deres forældre længst muligt.

Vi har dog som folkevalgte og borgere at fælles ansvar, og vi skal huske, at det er vores pligt at lære børnene et medansvar.

Kære børn, jeg vil endnu engang ønske jer tillykke med jeres dag, jeg håber, at I alle vil have god dag sammen.