airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bæredygtige byer og lokalsamfund samt rent vand

15. november 2021

Efter at mellemtrinnet i Tasersuup Atuarfia har haft temadage om de 17 verdensmål, inviterede de Borgmesteren i Kommune Kujalleq Stine Egede i forbindelse med deres fremlæggelse. 

Klasserne havde hver især trukket et emne blandt de 17 verdensmål, hvor 5.B valgte at beskæftige sig med bæredygtige byer og lokalsamfund. Under deres gruppearbejder legede en iværksættelse af selvvalgte udviklingsprojekter som var følgende: en zoologisk have, fitnesscenter beregnet til børn, en by med flere bygninger, tivoli og en slikbutik.

- Jeg er fortrøstningsfuld over for børnenes fremtid, og det er så glædeligt at se deres udstilling om deres visioner, sagde Borgmeter i Kommune Kujalleq Stine Egede.

Specialklassen S2A i mellemtrinnet beskæftigede sig med rent vand og havde fokus på vandsøen Tasersuaq. De beskæftigede sig med affald og forureningsgraden af drikkevandet, og siden en vandring langs storsøen Tasersuaq er en yndet rute, kom de med forslag til kommunen om forsyning af ruten med affaldsbeholdere og skilte for at bekæmpe forureningen.

- Elevernes forslag vedrørende storsøen Tasersuaq i Qaqortoq var en øjenåbner, derfor skal vi være mere opmærksomme på at kunne lave en opfølgning i form af projekter, sagde Stine Egede.

Eleverne fra mellemtrinnet i Tasersuup Atuarfia skal på baggrund af innovation beskæftige sig med de 17 Verdensmål i løbet af to uger.