airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Medlemmerne i Det Lokale Udvalg er nu blevet konstitueret, og skal nu starte med deres arbejde

3. december 2021
Foto: Paneeraq Isaksen

Medlemmerne i Det Lokale Udvalg i Nanortalik afholdt det første møde og fik konstitueret medlemmerne, og i det næste møde vil udvalgsarbejdet påbegynde. 

I det første møde i Det Lokale Udvalg blev der drøftet arbejdstiltag, som de tidligere medlemmer har udført, hvorefter udvalget vil holde møde om, hvordan de kan udnytte de resterende midler bedst muligt inden årets udgang, siger den nye udvalgsformand.

- For det første talte vi om de forrige udvalgsmedlemmers arbejdstiltag, og fastlagte de opgaver, som skal arbejdes videre på mm.. I næste møde vil vi tale om, hvordan vi bedst muligt kan bruge de resterende midler, siger udvalgsformanden Augustinus Augustinussen.

Alle 4 medlemmer i Det Lokale Udvalg har hver deres visioner om, hvordan de kan forbedre noget i byen, hvor visionerne blandt andet er, at udvikle området ved søen Nalunniuartarfik og gøre byen attraktiv.

- Vi skal arbejde for, at omgivelserne ved søen Nalunniartarfik bliver et sted, hvor det vil være et godt sted at opholde sig for børn, voksne og ældre. Vi vil også arbejde for at byen skal være indbydende for udefrakommende, hvor formålet vil være, at sætte skilte op ved heliporten og bådbroerne, siger Augustinus Augustinussen, udvalgsformand i Det Lokale Udvalg.

Således ser konstitueringerne i udvalget ud:
Udvalgsformand Augustinus Augustinussen, næstformand Didda Isaksen, og to medlemmer Hans Erik Enoksen samt Ivalo Josiassen. Det femte medlem skal flytte fra byen, derfor skal medlemmerne midlertidigt bare være 4, tilføjer udvalgsformanden.