airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Gør en forskel for et barn! - Bliv aflastnings- eller plejefamilie – Interesseret?

23. december 2021

Kommune Kujalleq søger almindelige plejefamilier, aflastningsfamilier og akutplejefamilier. Kommunen mangler plejefamilier i Nanortalik, Narsaq også i Qaqortoq. 

Vil I gerne være aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt at I:

 
• Har plads, tid og overskud?
• Har erfaring med børn og unge?
• Kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling?
• Kan samarbejde med barnets forældre og offentlige myndigheder?
• Har et godt helbred?
• Har en ren straffe- og børneattest?
• Hvad skal I tænke over, før I beslutter jer?
At være plejefamilie/aflastningsfamilie involverer hele familien? At I som plejefamilie står til rådighed døgnets 24 timer året rundt
At jeres familieliv bliver anderledes, hverdage, weekends og ferier, at plejebørn ofte har manglet god kontakt til voksne, og har brug for jer i mange timer hver dag
At et nyt barn i familien, kommer til at have indflydelse i jeres hverdag og egne børns liv? Hvilke problemstillinger barnet kan have
At barnet kun er til låns i en tid, som kan være kort eller lang
At I skal kunne samarbejde med barnets forældre til gavn for barnet

Hvordan bliver I plejefamilie?
• I skal udfylde et oplysningsskema
• I giver lov til at indhente oplysninger om jer, helbredsattest, straffe- og børneattest I henvender jer til jeres bopælskommune og søger om en plejetilladelse
• I får besøg af familieplejekonsulenter, som stiller en række spørgsmål og efterfølgende vurderer, om I kan blive godkendt

Hvad sker der inden plejebarnet flytter ind?

En medarbejder fra den anbringende kommune aflægger jer et besøg, og orienterer om barnet og dets aktuelle situation. I bliver orienteret om de forventninger, der er til jeres arbejde

• Næste skridt vil være et besøg hos jer, af barnet og dets forældre

Familieplejekontrakten
Når I får et barn i pleje, skal der udfærdiges en familieplejekontrakt, der indeholder aftale om:
• plejelønnens størrelse (plejevederlag)
• eventuelle særlige udgifter
• opsigelsesregler
• samarbejdet med barnets forældre
• tilsyn og vejledning

Hvad sker der, når plejebarnet flytter ind?
• Ofte, men ikke altid, vil barnet i starten opføre sig som gæst i jeres hjem, det bliver ikke rigtig hverdag før efter 3-4 måneder, hverken for jer eller for plejebarnet
• jeres egne børn, skal lære en ny kammerat at kende, og vænne sig til en anderledes hverdag

Hvad kan være vanskeligt I forbindelse med plejeforholdet?
• Jalousi mellem plejebarnet og jeres egne børn
• I kan have en følelse af utilstrækkelighed
• I kan møde uventede reaktioner hos familie, venner og naboer
• at barnets forældre fortsat har forældremyndigheden under plejeforløbet og skal først spørges før der foretages ændringer hos barnet f.eks. hårklipning eller lign. , og de vil ikke altid handle som I synes er godt for plejebarnet.
• at plejebarnet kan have svært ved at give udtryk for sine følelser over for jer
• at plejebarnets kan have svært ved at falde til i jeres omgivelser, i skolen osv.
• at være en ”offentlig familie”, hvor professionelle samarbejdspartnere kan have synspunkter om anbringelsen som afviger fra jeres

Hvem støtter plejefamilien i anbringelsesforløbet?
• I modtager jævnligt besøg af en medarbejder fra socialforvaltningen, som fører tilsyn med plejebarnet.
• Som plejefamilie vil I modtage løbende vejledning, støtte og supervision. I kan altid rette henvendelse til jeres kontaktperson i socialforvaltningen, når I har brug for det.

Hvorledes afsluttes et Plejeforhold?
Afslutningen på et plejeforhold kan ske på forskellige måder, og af forskellige årsager:
• anbringelsesgrundlaget er ikke længere tilstede
• forældrene ønsker barnet hjemgivet
• I beslutter jer for at ophøre med plejeforholdet
• kommunen beslutter at plejeforholdet skal ophøre
• barnet får brug for et andet tilbud
• plejebarnet ønsker at flytte

Hvad vil det betyde for jer?
• at I skal sige farvel til plejebarnet, som I har fået et tæt forhold til, og som er knyttet til jer
• at et plejeforhold måske afsluttes på en måde, I ikke synes om
• at jeres kontakt med plejebarnet eventuelt afsluttes