airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Økonomiudvalget i Kommune Kujalleq fastholder den økonomiske stramme styring i 2022

16. december 2021

Økonomiudvalget i Kommune Kujalleq besluttede på sit møde den 16.12.2021, at fortsætte tiltagene til den stramme økonomistyring der blev implementeret siden sommeren 2021.  


Den betyder, at økonomiudvalget har pålagt forvaltningerne følgende:
• Stop for alle unødige tjenesterejser
• alle indkøb over 5.000 skal godkendes af forvaltningschefen. Det er ikke tilladt at få opdelt regninger.
• Alle ansættelser skal ske med godkendelse fra Kommunaldirektøren. Man skal være opmærksom på at det endelige driftsbudget kan få konsekvenser for ansættelsesmulighederne.
• Alle større møder/seminarer kurser, der kræver rejser eller er udgiftskrævende for kommunen, skal godkendes af kommunaldirektøren.
• Alle udbetalinger af mertimer/overarbejde i administrationen skal stoppes. De skal afspadseres fremover. institutioner/skoler og lign. forsætter uændret.
• Ovenstående fortsætter indtil andet meldes ud.

Borgmester Stine Egede udtaler: ”Tiltagene til den stramme økonomistyring som vi valgte at implementere allerede i juni 2021 har vist sig at være den rigtige beslutning, og fortsætter nu ind i 2022, indtil andet meldes ud. Tiltagene får ikke betydning på den daglige betjening af borgerne”.