airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Dåse og glascontainere bliver godt udnyttet, men kan bruges mere

14. januar 2022

Man har i 2021 samlet skrald fra dåse- og glascontainere i Qaqortoq for ikke mindre end 7,3 tons. 

I 2021 er der blevet smidt 7059 kilo glas og 310 kilo dåse skrald i sorteringscontainerne i Qaqortoq, affaldet er blevet mindrei sammenligning med 2020.  Hvis man skal sammenligne det til 2020 er det blevet mindre med 1342 kilo, selvom tingene forløber sig sådan er Forvaltningschefen for Teknik og Miljø i Kommune Kujalleq glad for at sorteringscontainerne bliver udnyttet godt.

-Selvom de samlede glas- og dåseaffald i 2021 er blevet mindre i forhold til den forrige år, er jeg stadig glad for at containerne bliver udnyttet godt. Og jeg håber at man i dette år vil være mere opmærksom på at bruge glas- og dåsecontainerne til deres formål, siger Forvaltningschefen for Teknik og Miljø, Sem Ottosen.

I rigtig mange hjemme bruger man kun én affaldspose til alle former for affald, og man kan ændre dette ved at sortere affald mere, dette vil også sikre at der sker en mindre forurening af miljøet.

-Glas og dåseaffald som er blevet smidt i normale affaldsposer bliver transporteret til forbrændingsanlægget, og når de bliver forbrændt er de med til at forurene miljøet.Derudover er de med til at ødelægge maskineriet når de bliver forbrændt i forbrændingsanlægget, forklarer Sem Ottosen og fortsætter.

-Derfor vil vi gerne opfordre at vi alle bliver mere opmærksomme på at sortere affaldet, da vi sammen kan støtte op omkring vores kommunes arbejde ud fra bæredygtigheds principperne over hele verdenen.

I Kommune Kujalleq er der glas- og dåse containere i alle byerne, derudover har man i 2021 fået tildelt røde affaldsbokse til alle husstandene for miljøfarligt affald.