airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udvalgsformand: tak til alle borgerne, jeg ønsker alle det bedste for 2022

13. januar 2022

Formand for Skole-, Dagsinstitutions-, og Innovationsudvalget i Kommune Kujalleq sige tak til alle borgerne, jeg ønsker alle det bedste for 2022. 

Året 2021 er rundet ud og vi har taget hul på 2022.

Jeg vil som formand for Skole-, Dagsinstitutions-, og Innovationsudvalget i Kommune Kujalleq sige tak til alle borgerne, jeg ønsker alle det bedste for 2022.

Jeg vil gerne starte med at sige, at det altid ligger mig på sinde, at borgerne har mulighed for at have indblik i, hvad der sker, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed med at indformere om forskellige ting.

Børnehaver.
Flere bygninger til daginstitutionerne er blevet gamle og trænger til en renovation. Flere af bygningerne er blevet sundhedsfarlige på grund af skimmelsvamp og trænger derfor til at blive renoveret hurtigst muligt eller at man bygger helt nye.

Generelt kan man sige, at vi har gode daginstitutioner i Kommune Kujalleq, men der er også daginstitutioner, der ikke helt er i en forsvarlig stand, vi kan blandt andet nævne nogle i Nanortalik der er i en meget dårlig stand. Bygningerne er blevet gamle, og børnene og de ansatte lider nu af influenza og forskellige hudlidelser, og nogle har sågar fået astmatisk bronkitis.

Disse forhold er chokkerende, det er jo uholdbart og usikkert at arbejde under disse forhold. Derfor har man mod slutningen af 2021 taget en beslutning om, at daginstitutionen Nanuaraq Ajagaq i Nanortalik skulle flytte fra sin oprindelige bygning over til elevhjemmet og på denne måde opnå, at det var mere sundhedsmæssigt sikkert for børnene og ansatte.

Jeg mener, at det er vigtigt at nævne, at en plan om en ny børnehave i Nanortalik har været på tegnebrættet efterhånden i flere valgperioder, og at den nye siddende kommunal bestyrelse i 2021 har fuld forståelse for situationen og har derfor arbejdet målrettet med at realisere planen med at bygge en ny daginstitution.

24. nov. 2021 under kommunalbestyrelsens møde ønskede SDI-udvalget (Skole-, Dagsinstitutions-, og Innovationsudvalget ) 20 mio. kr.- af kommunalbestyrelsen til at bygge en ny børnehave i Nanortalik.
Men på baggrund af kommunens aktuelle økonomiske situation blev der afsat 1 mio. kr. til brug for det videre arbejde med at starte på en planlægning af en ny børnehave.

Vi er dog kommet til den konklusion, at vi har brug for at tænke alternativt med udgangspunkt i kommunens aktuelle situation, og vi er kommet til det punkt, at vi skal genoverveje, om vi rent faktisk kan bygge en ny børnehave i Nanortalik. Med det argument: Det gamle elevhjem, som vi i dag har taget brug som en børnehave, er ikke helt nyt, men den kan dog stadig bruges i flere år fremover. Elevhjemmet havde plads til 32 elever, og grunden til, at vi i stedet begyndte at bruge den som børnehave skyldtes, at hjemmet havde kun 4 elever ud af 32 pladser og havde derfor masser af plads, som ikke blev brugt. Men det korte af det lange er, at den nye organisering af det praktiske omkring børnehaven skyldtes, at vi også havde et ønske om bedre udnyttelse af de eksisterende muligheder, og at børnehaven i dag har bedre rammer med hensyn til sundhed og sikkerhed.

Det næste skridt i forløbet bliver: Skal vi bygge en ny børnehave, eller skal vi udnytte de eksisterende muligheder bedre og tilpasse det gamle elevhjem, så den i fremtiden kan bruges som en børnehave?

Hvis vi ser på daginstitutionerne i Qaqortoq er der konstateret skimmelsvamp i børnehaven Aqqaluk, og vi har været nødt til at flytte til midlertidige værelser i festsalen i Qaava og Sisi.

Børnehaverne i Narsaq er heldigvis bedrestillet i forhold til institutionerne i Nanortalik og Qaqortoq. Når vi ser på Qassiarsuk pågår arbejdet med at etablere en daginstitution, og hvis det hele forløber godt bliver en børnehave i Qassiarsuk færdig i den nærmeste fremtid. Fra SDI-udvalget har vi en tæt opfølgning på sagens udvikling, vi anser det som vigtigt, at Qassiarsuk får en daginstitution.

Skoler.
Når vi ser på skolen er der flere opgaver, der skal håndteres fokuseret. Inden jeg kommer nærmere ind på de forskellige forhold vil jeg understrege, at de folkevalgte politikere ikke er dem, der hverken ansætter eller afskediger. Alle folkevalgte politikere har hverken rettigheder eller forpligtelser til nyansættelser eller afskedigelser. Hvis vi begyndte på at praktisere det, ville vi ikke efterleve den gældende lovgivning omkring forvaltningsret, og vi har dermed heller ikke den mandat til at agere mod den gældende lovgivning, og vi det vil heller ikke gøre.

Det allervigtigste i børnenes skolegang er, at de undervises under det mest optimale miljø. Lærerne har meget central rolle i en optimal undervisning. Hvis vi anser lærernes opgave som vigtigt, og hvis vi ønsker, at eleverne undervises på bedste vis, så er det vigtigt at forstå, at lærerne arbejder under gode forhold. Det er meget vigtigt, at vi har de antal lærere, der er normeret til. Grønland har dog i de seneste år manglet lærere. Vi har derfor mange opgaver forude i de kommende dage, måneder og år. Vi arbejder på det, vi det vil vi til stadighed gøre.

Hvis en skolegang skal være givtig er det meget vigtigt, at lærerne får den fornødne tid til en forberedelse til at opnå en god undervisning. Vi har i dag brug for passende og relevante undervisningsbøger, men det er noget, der varetages fra et centralt sted, og jeg vil benytte lejligheden til at sige, at jeg ønsker, at Naalakkersuisoq for undervisningsområdet hører om det.
Lærermanglen fylder meget på skoleområdet, og lærermanglen spiller naturligvis en stor rolle til at vi kan have, at eleverne får den gode undervisning, som de har krav på. Den allerede eksisterende lærerstab gør alt, hvad de kan for også at dække de undervisningstimer, som de mangle lærere ellers skulle undervise i, og vi skylder derfor dem en stor tak for deres indsats.

Netop på grund af lærermanglen i Kommune Kujalleq har man været nødsaget til at sammenlægge flere klasser, og det har man været nødt til selvom flere mente, at det ikke var en god idé.
Jeg vil dog understrege, at sammenlægninger er foretaget nøjagtig efter den gældende lovgivning, og jeg vil ligeledes understrege, at skoleinspektøren har arbejdet efter de fastsatte rammer og forpligtelser uden indblanding af de folkevalgte politikere.

For at Kommune Kujalleq kan have det antal normerede lærerstillinger vil jeg understrege, at Kommune Kujalleq har ansat lærere på individuelle kontrakter netop for at dække den eksisterende lærermangel, og proceduren med at ansætte på individuelle vilkår gælder for hele kommunen. Til det skal også siges, at der også ydes økonomiske bonusser på de indgåede individuelle kontrakter.

Det er også vigtigt for mig at sige, at alle skolerelaterede klager eller spørgsmål skal rettes netop til skolen, men såfremt man mener, at deres henvendelse ikke får den fornødne opmærksomhed skal der rettes henvendelse til Skole-, Dagsinstitutions-, og Innovationsforvaltningen, der har man notatpligt over alle modtagne henvendelser.

Jeg er overbevist om, at vi alle ønsker, at det skal gå godt på skolen. Jeg mener derfor, at én af det vigtige ting på skolen er, at der skal være et godt psykisk miljø, vi kan først på denne måde opnå et velfungerende skole.
Der er virkelig mange ting, vi ellers kan sige noget om. Men jeg vil benytte lejligheden til at sige, at vi alle ønsker det bedste resultater for eleverne. Hvordan kan vi realisere det? Det gør vi at være dedikerede vores arbejde og opgaver. Ved at være glade for vores arbejde og være motiveret. Og hvordan kan vi opnå det? Det gør vi ved at stå sammen, have en dialog og ved at støtte hinanden. Omkring resultater og skoleåret kan jeg også sige, at den fælles kvalitetsrapport også har vist de opnåede resultater. Lovgivning siger klart, at der skal tages tiltag til at forbedre resultaterne. Derfor er det meget vigtigt, at vi, kommunalbestyrelsesmedlemmerne, især medlemmer i udvalget for SDI, er opmærksomme på tiltag til at forbedre resultaterne blandt elever.

Hvis jeg skal komme med bemærkning på vore politiske målsætninger, så vil jeg gerne bemærke følgende: Det er en høj prioritet for os at sikre stabil undervisning, at der ikke hyppige fritimer for eleverne, at vi undgår, at der er heldagsfri og sikre, at der ikke er lærermangel på tværs af fagområderne. Vi ved, at mange ting er udenfor vores kontrol, alle kan blive ramt af en sygdom, eller der kan ske andet. Disse kræver vores hensyn og respekt, og vi ønsker dem de bedste. Når det er sagt, så er stabil og god undervisning meget ønskeligt, vi skal derfor være meget opmærksom på, at indsatsen herfor er godt koordineret og at der er opfølgning, den optimale undervisning for eleverne er nemlig en høj prioritet.

Den fælles kvalitetsrapport 2018/2019 viser et stort fravær blandt lærerne på grund sygdom eller andet. Fraværstallet er meget højt. Alle disse tal kan ses i Kommune Kujalleqs hjemmeside, og derfor skal jeg ikke opremse her Det skal dog siges, at det er meget tankevækkende at se et så stort fravær. Jeg tager tallene som en opfordring til et samarbejde og fælles indsats blandt alle medlemmer af samfundet.
Der er altid en årsag til et fravær fra arbejdet. Man tænker at al det fravær måtte skyldes vanskelige arbejdsforhold eller andet. Så vi må erkende, at det kræver hele samfunds indsats for at sikre en undervisning for børnene.

Jeg vil også til sidst gerne sige: Godt arbejdsplads og den gode skole kræver gode og attraktive fællesområder, undervisningslokaler og frikvarterfaciliteter. Lad mig begynde med frikvarterfaciliteterne. Det er altid vigtigt at være ude, det ved vi allesammen. Derfor bør det være en prioritet og en målsætning for alle, at eleverne og medarbejderne har mulighed til at være udendørs i alle givne muligheder. Der skal være grønne områder i frikvarterområder, være beroligende og afslappende for øjnene og psyken. Frikvarterområderne bør give mulighed at kunne sætte sig ned og samle kræfter for mere undervisning og arbejde. Man skal kunne bruge sin krop, da musklerne og hormoner skal kunne udfolde sig. Hvor er det også beklageligt, at man har bare glemt alt om frikvarterfaciliteterne i alle disse år. Hvis man for eksempel ser på frikvarterområdet i Tasersuup Atuarfia i Qaqortoq, så ser man kun et fladt areal, der næsten kun består af sten, med cement her og der. Den er hårdt helt igennem. I mine øjne, det vi mangler er grønne arealer, og muligheder til forskellige målgrupper.
Derfor har jeg foreslået overfor SDI-udvalget at der etableres nye frikvarterområder - hvilken et enigt udvalg vedtog. Etablering af de nye frikvarterområder skal finansieres af fonde. Det er helt igennem attraktiv målsætning, og så snart arbejdet er i gang sikrer vi, at målgrupperne og den lokale befolkning få mulighed til følge med.

Som altid, ønsker vi inderligt alle et godt helbred og god arbejdslyst i det nye år, jeg sender jer positive og gode tanker.

Med venlig hilsen

Bibi Kielsen
Formand for SDI-udvalget

Qaqortoq 8. januar 2022