airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ændring af dagen for pensionsudbetalinger i Kommune Kujalleq

17. januar 2022

Økonomiudvalget i Kommune Kujalleq besluttede på sit møde den 16. december 2021 at pensionsudbetalinger i Kommune Kujalleq fremover skal ske på sidste hverdag i en måned i lighed med udbetalingerne til månedslønnede.

Praksis ændres da mange ældre og fagfolk som arbejder med ældre, har henvendt sig på grund af problemer med, at familiemedlemmer låner penge af de ældre, dagen før deres egne lønudbetalinger. Det giver for de ældre en uhensigtsmæssig og urolig situation, som hermed søges undgået. Endvidere er problemet ofte, at mange af de ældre ikke får deres penge igen og kan være nødsaget til at søge om hjælp i kommunen.

Udbetalinger af pensioner i Kommune Kujalleq blev i 2020 og 2021 udbetalt dagen før månedslønudbetaling. Dette var senest begrundet i et ønske fra de handlende pga. COVID-19 situationen.

Første udbetaling af pension i 2022, vil ske mandag den 31. januar.