airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Kujalle`s manglende fremsendelse af fakturaer til borger og virksomheder

16. marts 2022

Økonomiafdelingen i Kommune Kujalleq har for 3 uger siden omkring ultimo februar, konstateret at fakturaer til borger og virksomheder aldrig er nået frem til modtagere, og det er renovationsregninger samt takstbetalinger til daginstitutioner, og dette bliver først konstateret, da virksomheder blev modregnet i deres tilgodehavender, og at virksomhederne manglede fakturaerne for de foretaget modregninger i februar, marts måned.

Procedure omkring fakturafremsendelse fra Kommune Kujalleq sker ved, at data af opkrævninger bliver fremsendt til Nets i Danmark, som så printer og pakker samtlige fakturaer og sender fakturaer til modtagere, og dette er så desværre ikke sket for Januar, Februar & Marts mdr. 2022.

Dette omhandler 1.360 stk. modtagere af renovationsregninger der reelt forfaldt til betaling i Januar 2022, samt ca. 400 stk. fakturaer for Takstbetalinger til institutioner og for Januar, februar samt marts måned.

Derudover har de borgere der havde en Nets betalingsaftale med Kommune Kujalleq heller ikke fået træk på deres aftaler til eksempelvis dagrenovation m.m. og skal være opmærksom på dette når de modtager fakturaerne med posten, og Kommune Kujalleq regner med at system virker igen fra 1. april 2022.

Økonomiafdelingen har arbejdet på at få løst udfordringen i samarbejde med Fælles offentlig IT i Nuuk samt Fjuiitsu i Danmark, således samme problemer ikke sker fremover, og systemet er stadigvæk under udvikling, hvor det næste bliver, at fremtidige faktura forsendelser ville ske over E-boks, og dette er i forstadiet, hvor man er i gang med Testning af systemet så der ville inden for de næste par måneder ske ændringer på hvordan man modtager fakturaer.

Personalet i Kommune Kujalleq, er i gang med at få printet og pakket de ovennævnte manglede 1.760 fakturaer og samtidig i gang med at finde løsning på de allerede fremsendte restancer der er endt hos inddrivelsen.

Kommune Kujalleq og personalet beklager overfor borgere og virksomheder som er blev ramt af ovennævnte tekniske problemer og håber at alt går i orden inden for nærmere fremtid, men at kommunen så også får et problemfrit overgang til E-boks systemet når det kommer i drift.

 

Kim J Rosendahl

Økonomichef