airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Stine Egedes udtalelse i forbindelse med kvindernes internationale kampdag:

8. marts 2022

For så vidt angår ligestilling, står kvinderne stærkt i Grønland. For 45 år siden, det vil sige i 1977, da man begyndte at markere kvindernes internationale kampdag, har forholdende ændret sig i høj grad.

Eftersom mange kvinder har fået førende positioner. Endvidere er over halvdelen af medlemmerne i kommunalbestyrelsen kvinder. De fleste, der har taget en høj uddannelse i Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, plejer at være kvinder, og vi ser mange kvinder i de videregående uddannelser.

Selvom kvinderne på mange fronter er langt fremme i de udviklede lande, hersker der alligevel en udstrakt undertrykkelse af kvinder, som for os kan virke helt uforståeligt. Jeg siger ikke, at det slet ikke gør sig gældende i Grønland, da vi jo er vidende om, at der desværre stadig hersker omfattende undertrykkelse, fysisk og psykisk vold, og seksuelle krænkelser mod kvinder.

I stedet for at betragte fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb mod kvinder som almene hændelser, er det vigtigt, at vi alle som samfundsborgere rækker en hjælpende hånd til dem, der er i den situation. Det kan jo hænde, at kvinder, der befinder sig i ovennævnte situation, er tilbageholdende for at tage deres næste skridt.

For at reducere de seksuelle krænkelser har vi i kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq fokus på målrettede igangsatte tiltag.

I forbindelse med kvindernes internationale kampdag vil jeg rette en tak til de fleste af vores mænd, som i det daglige har ydet en stor støtte til deres kvinder og børn, og som har været forbilleder for deres børn og opdraget dem godt.

Et hjem, hvor man lever på lige fod, skaber ressourcerige og meget selvstændige børn. Når børnene vokser op, vil de selv blive gode forældre som gode fædre og mødre. Gid I som familie må have en rigtig god markering af kvindernes internationale kampdag ud fra jeres givne muligheder.

I disse dage har jeg også den Ukrainske befolkning i mine tanker, der fylder meget i mit sind på selve dagen i dag. Mange kvinder er på flugt alene med deres børn og har efterladt deres mænd, uden at vide, om de får gensyn med dem.

På grund af enkelte personers magtbegær i verden bliver mange kvinder dømt til at være enker. Må den magtsyges status blive frataget hurtigst muligt.

Kvinder, må I have en rigtig god markering af kvindernes internationale kampdag.