airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Møde om branden i Kimmernat, Qaqortoq

14. marts 2022

Kimmernat B-1365 

Placering: Tasersuup Atuarfia (aula)
Dato: Torsdag den 17.03.22
Deltagere:

► Tidligere beboer fra Kimmernat B-1365, nr. l-nr.2-nr.4
► Borgermester Stine Egede, Teknik og miljø og relevante medarbejdere og chefer
► Brandinspektør for Kummune kujalleq
► Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qaqortoq vil også blive inviteret
    Klokkeslæt:19:00-2l :00


Mødeåbning

l .Velkomst og mødest formal (initiativgruppen)
2. initiativgruppens film om branden (Kristine)
3. fælles drøftelse: hvad kan vi lære af erfaringerne med branden? (Per/Benedikte)
4. hvilke planer med Kimmernat har ejeren (kommunen)? Orientering Sem Ottosen
5. fælles drøftelse: hvordan opnår vi bedst muligt brandsikkerhed på Kimmernat? Sem Ottosen
6. Eventuelt