airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nyt fra socialudvalget af: Pipaluk Larsen Petersen

16. marts 2022

For at give mulighed for at lade borgerne følge med i Socialudvalgets arbejde, informeres hermed om status på nogle af udvalgets målsætninger, som jeg er glad for at kunne fremhæve.


Socialudvalget har godkendt, at der skal etableres følgende råd under fagområderne i socialforvaltningen:

a) Handicapområdet
b) Børneområdet
c) Offentlig hjælp
d) Alderspension
e) Førtidspension

Rådene skal bestå af interessenter og brugergrupper, som skal hjælpe med at gøre vores indsats bedre.

Nanortalik familiehus

Vi er ved at nå realiseringen af et nyt familiehus i Nanortalik, som kommer til at have en stor betydning for borgerne. Jeg er sikker på, at det vil resultere i, at lysten til at ville deltage i kurser og behandlinger vil være endnu større, og at forældre derved vil tage et større ansvar, når det gælder opdragelse. Det nye familiehus vil også give større mulighed for at give aktivitetstilbud til børn og unge med behov. Kommunen er nu ved at iværksætte køb af et hus til formålet.

Ofre for seksuel krænkelse i Kommune Kujalleq.

Kommune Kujalleq har i 2022 underskrevet en samarbejdsaftale med Socialstyrelsen om behandling af ofre for seksuelle krænkelser.
Psykologbehandlingerne påbegyndes fra og med 24. april, hvor psykologerne ankommer til kommunen Samarbejdsaftalen er indtil videre gældende til og med år 2023.

Boenhed for handicappede i Nanortalik.

Boenheden for psykisk syge i Nanortalik er flyttet ind i bedre boliger, og det er glædeligt at flytningen har resulteret i en sundere tilværelse for de handicappede.

Ældrekollektivet.

Det er glædeligt at beboerne i Nanortalik ældrekollektivet nu har fået sundere boliger, da de blev flyttet fra det nu nedlagte ældrekollektiv.

Øget indsats på børneområdet

For at forbedre indsatsen på børneområdet har kommunerne for 2022-2024 fået et bloktilskud på 5,0 mio. kr. Hver kommune har således fået 1 mio. kr. mere i bloktilskud til formålet med at nedbringe de særlige kommunale ubehandlede sagsopgaver inden for børne- og ungeområdet.

Socialstyrelsen har afsat midler i budgettet, til en stilling til hver kommune.


Stillingen har til formål at give: Særlig intensiv støtte til de sårbare familier i kommunerne – styrke forældre kompetencer, graviditet til 1000 dage. Styrke koordinering omkring de særligt sårbare familie (konkret i Tidlig Indsats grupper). Familierne skal opleve (mere) sammenhæng i indsatsen (helhedsorienteret tilgang).

Socialstyrelsen har i budgettet afsat midler til ansættelsen af en person i samtlige kommuner, og man går ud fra, at de kommende ansatte vil kunne udføre opgaverne frem til ultimo 2023.

Socialudvalget havde et godt møde med Naalakkersuisoq Paneeraq Olsen søndag den 20. januar, hvor mange spændende emner og samarbejdsområder blev drøftet.

For at nedbringe antallet af børn på døgninstitutioner, som er dyrt for kommunen, har socialudvalget godkendt, at der skal oprettes professionelle plejefamilier.

Socialudvalget brugt midler til særlige undersøgelser der vedrører placerede børn og unge hos plejeforældre.


Undersøgelsen går ud på at afdække, om sagerne følger lovgivningen. Undersøgelser på det sociale område, handleplaner og endvidere beslutninger på det økonomiske område.