airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Konkurrence vedr. benævnelser for forvaltningerne.

3. marts 2022

Kommunalbestyrelsens målsætning i Kommune Kujalleq er at lave ændringer i den administrative struktur. Arbejdet med ændringerne er i gang, og tiden er inde til at finde frem til benævnelserne for de kommende fire forvaltninger. 

Du har mulighed for at fremkomme med forslag til de kommende forvaltningers grønlandske benævnelser, og dermed har vinderen/vinderne en mulighed for at modtage en taske fra Kommune Kujalleq fyldt med forskellige præmier.

Hvis agter at deltage i konkurrencen om de grønlandske benævnelser af forvaltningerne, skal du fremsende forslag til benævnelse vedr. enkelte forvaltninger. De indkommende forslag vedr. konkurrencen vil blive evalueret af kommunalbestyrelsen.

Forslagene skal være afsendt senest den 16. maj kl. 14.00 til følgende mailadresse:

Info@kujalleq.gl

 

Information om de fire forvaltninger: 

Forvaltningen for Økonomi og Erhverv

Forvaltningen administreres af kommunaldirektøren og har følgende afdelinger:

 • ·Økonomi
 • Erhverv
 • HR og Løn
 • Sekretariatet og kommunikation

  Forvaltningens opgave består i det politiske arbejde og står for en fælles central servicefunktion i sekretariatet, det vil sige serviceringen af alle forvaltninger. Samarbejde mellem de forskellige myndighedsenheder og internationalt samarbejde påbegyndes og koordineres fra forvaltningens side.

   

  Dagtilbud, Uddannelse, Arbejdsmarked og Kultur

  Forvaltningen ledes af forvaltningschefen og har følgende afdelinger

 • Dagtilbud og skoler
 • Kultur og Fritid
 • Uddannelse og Arbejdsmarked

   

  Forvaltningens opgave består i servicering af det politiske arbejde samt en overordnet servicering af afdelingerne.

   

  Forvaltning Teknik & Miljø

  Forvaltningen ledes af en forvaltningschef, og har følgende afdelinger:

 • Administration og Økonomi
 • Driftsafdeling
 • Miljømyndighed
 • Areal- og Bygningsmyndighed
 • Planlægnings- og arealmyndighed
 • Beredskabsmyndighed

   

  Forvaltningen har et bredt ansvarsområde. Forvaltningen varetager kommunale forsyningsledninger, renholdelse af udendørs arealer, vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, kommuneplanlægning, beredskab samt renovation. Forvaltningens opgave består i servicering af det politiske arbejde samt borgerne

   

  Socialforvaltningen

  Forvaltningen ledes af socialchefen og opgaverne består i myndighedernes sagsopgaver. Forvaltningen får følgende afdelinger:

 • Embedsværket og økonomi
 • Børn og unge
 • Fysisk og psykisk handicappede og sagsarbejde for psykosomatiske handicappede.
 • Offentlig hjælp og behandling for afhængighed.
 • Pensionsområdet, ældre og hjemmehjælp
 • Prævention

 

 

Vi ønsker dig en god deltagelse i konkurrencen.