airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgerne i Kujalleq: ”Boligrenovering, ældreboliger og boliger til sårbare grupper”

Borgmester Stine Egede har de seneste par uger afholdt møder med interessegrupper og borgermøder i hhv. Narsaq, Nanortalik og Qaqortoq.
7. april 2022

Borgmester Stine Egede har de seneste par uger afholdt møder med interessegrupper og borgermøder i hhv. Narsaq, Nanortalik og Qaqortoq.  

Formålet med møderne var at give en orientering om status på organisationsændringen, kommunens økonomi og lytte til borgernes spørgsmål.

Alle steder blev boligbehovet nævnt, her særligt behovet for ældreboliger og mindre boliger. Mange boliger står i dag tomme fordi de er for store og dyre at bo i for de enlige, ældre og de mindre familier. Endvidere er mange af kommunens boliger ikke vedligeholdt planmæssigt.

-Der er et stort behov for ældreboliger i vores kommune. Sammen med INI A/S vil vi få afdækket behovet for ældreboliger og mindre boliger, så vi kan få planlagt hvorledes vi skal afsætte midler dertil i de kommende år, siger Stine Egede og fortsætter.

-Vi har igangsat månedlige møder med INI A/S´s ledelse for at få effektiviseret vort samarbejde. Vedligeholdelse af vores boligmasse er en meget vigtig opgave, for det bliver blot dyrere i sidste ende, også for borgerne, hvis vi ikke sørger for at boligerne vedligeholdes planmæssigt.  Jeg fremsætter på næste kommunalbestyrelsesmøde et forslag til en 5 års plan på boligområdet, hvor vi sikrer flere midler til anvendes til renoveringen af boligerne.

Udover boligområdet var der drøftelser om mangel på arbejdskraft og udfordringen ved fastholdelse af arbejdskraft særligt indenfor plejeområdet og på skoleområdet.

-Vi afholder i nærmeste tid i samarbejde med de lokale Majoriaq et seminar for at få input til kommunens arbejdsmarkedsstrategi. Vi skal sørge for at få flere i arbejde og det skal kunne betale sig at arbejde. Derudover må vi arbejde på at tiltrække flere lærere til f.eks. Nanortalik, siger Stine Egede.

Landgangsbroer og pontonbroer er en udfordring alle steder både for fiskerne og for turismen.

-Jeg vil have særligt fokus på landgangsstederne i vore byer og bygder. Infrastrukturen kan ikke udvikles hvis helt basale fysiske forhold er på plads til at kunne udnytte det fulde erhvervspotentiale i vores region.

I alle tre byer udtrykte borgerne ønske om bedre fritidsaktivitetstilbud til børn og unge.

-Det er vigtigt at børn og unge har sunde fritidstilbud i vores kommune. Vi skal opdyrke mulighederne for at give vores børn og unge fysiske udfoldelsesmuligheder, så vi kan opnå målet med sunde fællesskaber, som på alle måder hjælper på trivsel og sundhed i alle aldersgrupper, afslutter Stine Egede.