airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Den nye organisationsstruktur er trådt i kraft

1. april 2022

Den nye administrative organisationsstruktur i Kommune Kujalleq er trådt i kraft, og borgmester Stine Egede er glad for overgangen. 

De foregående seks forvaltninger i Kommune Kujalleq er skåret ned til fire forvaltninger pr. 1. april. Kommunalbestyrelsens målsætning med at lave en ændring har det formål at sigte efter en bedre borgerservice og et forbedret samarbejde på tværs af forvaltningerne og afdelingerne. Et af formålene er blandet andet at sikre en hurtigere servicering af borgere i Narsaq, Nanortalik og bygderne.

-Borgerne i Kommune Kujalleq har længe meldt ud, at serviceringen af borgerne burde være hurtigere, og det er netop derfor, at kommunalbestyrelsen havde sat sig for at lave tiltag for at ændre den administrative struktur. Efter kommunesammenlægningen har vi erkendt, at centraliseringen af hele administrationsfunktionen til Qaqortoq ikke har været den optimale løsning. Fra nu af kan vi sige, at vi er midt i overgangen til strukturændringen, så jeg er glad for vores omfattende resultat, sagde borgmester Stine Egede.

Kommunalbestyrelsen har under sit møde den 23. marts godkendt effektueringen af den kommunale administrative struktur fra og med den 1. april, og borgmester Stine Egede er ikke i tvivl om, at borgerne i den kommende tid vil kunne bemærke den tilsigtede målsætning. Den endelige realisering af den nye struktur vil være klar ultimo maj, eftersom omrokeringer i forvaltningerne vil stå på.

-Den nye organisationsstruktur er gældende fra og med i dag, og jeg er sikker på, at borgerne i den kommende tid vil være lykkelige over den mere effektive og forbedrede servicering, da dette er formålet med de ændringer, vi har arbejdet med, sagde Stine Egede.

De nu fire forvaltninger er følgende: Økonomi- og Erhvervsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Social- og Forebyggelseforvaltningen samt Forvaltningen for Dagtilbud, Uddannelse, Kultur og Fritid.

På nuværende tidspunkt pågår en konkurrence vedr. betegnelser for forvaltningerne, og hvis man ønsker at deltage i det det, kan man indhente informationer i kommunens hjemmeside. I Narsaq og Nanortalik har man allerede afholdt informationsmøder, og man vil fortsætte med det i Qaqortoq, hvor der i næste uge afholdes et borgermøde.
Ændringerne vil blive evalueret om foråret 2023.