airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Større fokus på aktivering af ledige

28. april 2022

Kommune Kujalleq afholdt den 21. april 2022 seminar om input til kommunens arbejdsmarkedsstrategi. På seminaret, som blev afholdt i alle tre byer online på samme tid, deltog kommunale forvaltninger og institutioner, ISG samt repræsentant fra Grønlands Erhverv.

Majoriaq præsenterede udfordringerne indenfor beskæftigelse, hvor manglen på arbejdskraft indenfor servicefagene, daginstitutionsområdet, ældreplejen, bygge og anlægsområdet blev nævnt. Derudover er der udfordringer med at få flere gennem et uddannelsesforløb.

I april måned var der 253 registreret ledige i kommunen (Nanortalik 44, Qaqortoq 113 og Narsaq 60 og i alt 36 i bygderne). Derudover er der 356 førtidspensionister i kommunen.

Deltagerne havde mange forbedringsforslag til at styrke indsatsen og effektiviteten i arbejdet med ledige, herunder bl.a.:

  • Der er brug for at løfte det tværfaglige samarbejde i kommunen omkring indsatsen for ledige, f.eks. ved månedlige netværksmøder, vidensdeling og målstyring i kommunen
  • Arbejdspladserne skal klædes bedre på til at modtage revalidenter, f.eks. ved mentorordninger og vejlederuddannelse
  • At sikre et engagerende og motiverende samarbejde med den unge eller ledige omkring handlingsplanen
  • Brug af rollemodeller
  • Der bør være et særligt fokus på de unge mellem 18 og 25 år

 

GE Qaqortoq fremlagde ønsket om hurtigere sagsbehandling af ansøgninger til ansættelse af udefrakommende arbejdskraft, boligbehovet og at kommunens arbejdsmarkedsstrategi bør tage hensyn til den kommende anlæggelse af lufthavnen og de effekter det vil medføre.

Borgmester Stine Egede udtaler: ”Vi har fået mange kvalificerede input til kommunalbestyrelsens arbejdsmarkedsstrategi. Arbejdet er kun lige startet og jeg vil arbejde mod at vi har en strategi vi kan starte med at implementere allerede i efteråret”.