airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Stine Egedes tale til arbejderne i anledningen af arbejdernes internationale kampdag

1. maj 2022

Kære ærede arbejdere, hjertelig tillykke med mærkedagen.

I er, hvor end I befinder jer I vores kommunes byer eller bygder, dem der danner grobund for vores kommune og land.

I er ærede for jeres dedikation til jeres arbejde, hvor i holder hjulene i gang lige fra daginstitutionerne til ældrepleje, servicering af borgerne og mange andre arbejdspladser i vores dagligdag. Jeres arbejde, som er uundværlig for enhver, er en gave for hele samfundet.

Selv om den samfundssolidaritet I har skabt gennem arbejdet er enorm, er jeg bekendt med, at økonomien og levevilkårene kan være en udfordring blandt mange arbejdere.

Jeg håber at vores tiltag i kommunalbestyrelsen om mere lige vilkår for samfundet, vil skabe bedre vilkår for fremtidens arbejdere. Ved at arbejde tæt med politikere, skal vi være med til at bane vejen frem mod mere udvikling i Sydgrønland, ved løbende at skabe arbejdspladser.   

Forsøget på at skabe nye arbejdspladser udover de eksisterende arbejdspladser i vores kommune, har virket til at være stillestående i flere år, dog er billedet ved at ændre sig i disse dage.

Forberedelserne til anlæggelsen af den nye lufthavn i Qaqortoq er skudt i gang, og flere stillinger er offentliggjort gennem Majoriaq. Når arbejdet begynder, er jeg sikker på, at det vil lette på de intet mindre end 250 ledige, der i dag findes i vores kommune.

Vi skal regne med en større tilstrømning af mennesker til vores kommune når vi får en lufthavn; flere arbejdspladser vil betyde flere arbejdere, såvel som flere børn og unge.

Derfor er denne tid en oplagt mulighed for vores unge mennesker, til at lægge planer for uddannelse og livsmål.

For at gøre ledigheden så minimal som mulig, afholdte vi den 21. April i kommunen, en seminar med deltagelse af erhvervsdrivende og virksomheder.

Deltagerne havde en masse forslag til styrkelse og effektivisering af ledigheds-indsatsen.

Her blev der blandt andet talt om stærkere fokus på unge mellem 18-25 år, tilbyde vejlederkurser med henblik på vejledning hos virksomhederne, så flere ledige som har gennemgået rehabilitering bliver ansat, samt større fokus på rollemodeller.

Til seminaret har der været sparring og inputs omkring kommunens handleplaner angående beskæftigelse, og man vil lave en opfølgning og mødes igen til efteråret.

Som følge af udviklingen vil antallet af arbejdspladser stige og samfundsvilkårene vil dermed også blive bedre, derfor må de folkevalgte og befolkningen arbejde tæt sammen om at løfte i flok.

I disse år hvor udviklingen i Sydgrønland er kommet i gang igen, er I som arbejdere, helt centrale elementer i de eksisterende og kommende arbejdspladser. Jeg vil benytte denne mulighed, ved at takke jer af hjertet, for jeres store dedikation til arbejdet.

Ej at forglemme, vil jeg takke vores pensionerede ældre, som gennem flere års arbejde har virket som rollemodeller, for deres store indsats i samfundets bestræbelser om at løfte i flok. Gid jeres efterkommere vil tage sig godt af jer.

Ærede arbejdere samt forældre. Tak fordi I altid arbejder for at forsørge jer selv og jeres børn, til trods for at vilkårene ikke altid er nemme.

Ethvert arbejde er værdifuld, og vi har alle noget at bidrage med, om end vi er faglærte eller ufaglærte. Derfor vil jeg opfordre forældre til at lære deres børn om arbejdets vigtighed i deres opdragelse, og guide deres børn til at tage en uddannelse i fremtiden.

Vores børn og unge er jo dem der kommer til at tage sig af os i fremtiden.

Ærede arbejdere, jeg vil igen sige tillykke med jeres mærkedag og ønsker jer al mulig held i fremtiden. Må i have en god dag.

 

Borgmester i Kommune Kujalleq

Stine Egede