airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ungdomskriminalitet i Sydgrønland skal forebygges gennem ny partnerskabsaftale

Et nyt pilotprojekt mellem Kommune Kujalleq og Grønlands Politi skal forebygge stigningen i kriminalitet begået af børn og unge i Sydgrønland.
18. maj 2022

I Sydgrønland er en kedelig tendens begyndt at vise sig de seneste år. Ungdomskriminaliteten er steget, særligt når det gælder indbrud, hærværk, tyveri og til dels vold.

Derfor går Kommune Kujalleq og Grønlands Politi nu sammen om en forebyggende indsats i et pilotprojekt, hvor parterne forpligter hinanden til at forebygge kriminalitetsudfordringerne blandt børn og unge i Sydgrønland.

Selvom partnerskabet udspringer af en ærgerlig tendens, så glæder borgmester i Kommune Kujalleq over den fælles indsats.

-Det er trist at være vidne til, når særligt børn og unge forfalder til kriminalitet. Både for deres, borgernes og samfundets skyld har vi som kommune og politi et ansvar for at vende dén udvikling, og det ansvar tager vi selvfølgelig på os, siger Stine Egede og fortsætter.

-Som myndigheder kan vi gøre meget hver især, men vi kan gøre det endnu bedre sammen. Derfor er jeg glad for, at vi forpligter hinanden til at prioritere at vende netop den her tendens, og jeg håber at lokalbefolkningen også vil tage godt imod det.

Lokalsamfundet i nøglerolle

Partnerskabsaftalen er ikke alene et tværgående samarbejde - det er samtidig et pilotprojekt, hvor det nye lokalråd for første gang skal løfte en forebyggende indsats.

I pilotprojektet vil lokalrådet bestå af politikommissæren fra Qaqortoq politidistrikt samt Kommune Kujalleqs kommunaldirektør, socialchef og forvaltningschef for skole, daginstitutioner, kultur, fritid og beskæftigelse.

For at blive klædt bedst muligt på til opgaven og for at blive klogere på, hvordan lokalsamfundet oplever og håndterer udfordringen med ungdomskriminalitet, var lokalrådsmedlemmerne sammen med borgmester Stine Egede på rundtur i Sydgrønland.

Her mødte de mange lokale kræfter, som brænder for at hjælpe børn og unge. Det var både ansatte hos offentlige og private institutioner, frivillige i sportsforeninger, og folk der i privatregi engagerer sig i børn og unge samt forebyggende indsatser.

Ifølge politimesteren i Grønlands Politi, Bjørn Bay, er samarbejdet mellem lokale kræfter og myndigheder essentielt for at indsatsen bliver en succes.

-Det er vigtigt for de lokale børn og unge, at det er nogle stabile og bæredygtige indsatser, som lever i det nære lokalsamfund, og som fortsætter med at være der over tid – også når kurven forhåbentlig er knækket. Derfor er det helt afgørende, at lokalsamfundet også får en vigtig rolle at spille, siger Bjørn Bay og forstætter.

-Som politi og kommune kan vi ikke skabe tryghed alene – men det kan vi sammen med lokalsamfundet. Derfor håber jeg også, at projektet vil give os en masse gode resultater og erfaringer, som vi kan tage med videre i arbejdet, når lokalrådene udrulles i resten af Grønland.

Pilotprojektet forventes at starte op i efteråret 2022.