airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tidlig opsyn med børns personlige vilkår

25. maj 2022

Et kursus for daginstitutionslederne i Kommune Kujalleq vedrørende tidlig og hurtig handling vil resultere i en mere effektiv overvågenhed over for børnene. 

I samarbejde med Uddannelsesstyrelsen og Danmark gennemgik børnehavepædagogerne en kompetenceudvikling, hvor der var 16 projekter, men projekt 3 koncentrerede sig om førskoleeleverne.

-Børnehavepædagogerne fra vores bygder og byer, der arbejder med børn fra 0 til og med 6 år, gennemgik et kursus, hvor formålet var at fremme tidlig opsyn på baggrund af børnenes personlige vilkår og deres behov, sagde pædagogkonsulent i Kommune Kujalleq Malene Høegh-Olsen.

Man er begyndt at bemærke særlige behov hos nogle af børnene, der startede på skolen efter børnehavetilværelsen, men man vil fra nu af lægge vægt på at foretage et tidligt og hurtigt opsyn i daginstitutionerne.

-Alle børn har forskellige indlæringsmetoder og har hver deres forskellige behov. I samtlige daginstitutioner har man en sagsmappe for børnene, således at man har mulighed for at følge deres udvikling. På denne måde får vi mulighed for at have en tæt opfølgning på børnenes behov ud fra deres personlige behov, sagde Malene Høegh-Olsen.

Seks personer fra Uddannelsesstyrelsen afholdte kompetenceudviklingen over for børnehavepædagogerne, og på et senere tidspunkt vil man arrangere endnu en opfølgende kompetenceudviklingsforløb. De vil afholde en kompetenceudvikling for børnehavepædagogerne inklusivt Projekt 3 for 2021 - 2023.