airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialforvaltingen og socialudvalget holder et seminar i Narsaq

3. maj 2022

Socialudvalget i Kommune Kujalleq samt forvaltningslederne vil holde et seminar i Narsaq, hvor de skal fokusere driften på området. 

Emnerne i seminaret er budget og drift, og socialchefen har positive forventninger til Socialudvalgsmedlemmerne og medarbejderne får mulighed til at mødes med hinanden.

- Budgetarbejdet og ønskerne hertil blev behandlet inden rammerne for næste års budget fastsættes, derudover drøftede vi de politiske målsætninger på området. Jeg ser frem til at fortsætte arbejde på basis af konklusionerne fra seminarets, siger socialchef Nielsine Petersen.

Seminaret er en opfølgning af sidste års seminar, hvor Socialudvalgs medlemmerne og ledelsen af socialområdet mødtes.

- Seminaret afholdes på baggrund af ønsket fra medarbejderne på socialområdet, mødet er meget givtigt for både medarbejdere og politikere. Som en opfølgning på sidste års seminar skal vi i forbindelse med seminaret Narsaq fokusere på driften og budgettet, siger Nielsine Petersen.