airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgere er i tvivl om tidspunkterne for henvendelser i socialforvaltningen

10. juni 2022

Socialchefen melder ud, at tidspunkterne for henvendelser til socialforvaltningen i Kommune Kujalleq skal ske inden for de givne tidsrammer. 

Når man skal henvende sig til socialforvaltningen, kan man rette henvende til Børne- og Ungeafdelingen, handicapafdelingen eller ældreafdelingen.

- I den senere tid har vi fået meldinger om, at borgere i Kommune Kujalleq havde henvendt sig forgæves til socialforvaltningen. Derfor er det nu passende at informere borgerne om tidspunkterne for henvendelser, siger forvaltningschef for det sociale område Nielsine Petersen.

I socialforvaltningen arbejder sagsbehandlerne med henvendelser, undersøgelser og bestemte samtaler i løbet af ugen, og der afses bestemte tidspunkter for henvendelser.

- På baggrund af sagsbehandlinger, undersøgelser og administrative opgaver har man indført bestemte tidspunkter til telefoniske sagsbehandlingssamtaler, og det drejer sig om tidspunktet 14.00 -15.00 i hverdage. Resten af dagen er telefonerne lukkede, som skyldes, at man er nødsaget til at afse god plads til samtaler med klienterne, og endvidere fordi vi skal lave sagsbehandlinger i henhold til lovgivningen, siger Nielsine Petersen.

Man kan se tidspunkter for henvendelser til socialforvaltningen i Kommune Kujalleq.