airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Stine Egede holder åbningstale i Vestnordisk Råds temakonference i Qaqortoq

16. juni 2022

Kære medlemmer af Vestnordiske Råd, repræsentanter, Naalakkersuisut og andre mødedeltagere, hjertelig velkommen til jer alle og dermed til Sydgrønland.

Som borgmester for Kommune Kujalleq er det mig en glæde at kunne gense velkendte ansigter fra vores tidligere tætte samarbejde, hvor jeg tilligemed byder jer velkommen vort lands sydlige region med dets enestående natur og omgivelser.

I forbindelse med jeres ankomst til Qaqortoq by med dens farverige omgivelser håber jeg, at I kommer til at hente ressourcer og inspirationer til mødeaktiviteterne fra den skønne Sydgrønlandske natur.

Sydgrønland kan på mange felter præsenteres som værende landsdelen med dens forskellige særegne attraktioner, som tillige har meget at tilbyde på uddannelsesområdet.

Når man bare sætter fokus på Campus Kujalleq, finder man ud af, at det er her der uddannes studenter, kontorpersonale, butikselever og turismemedarbejdere. Af andre uddannelsesinstitutioner i vores kommune findes der blandt andet en landbrugsforsøgs- og landbrugsskole i Upernaviarsuk samt Inuili i Narsaq, som er levnedsmiddelskolen.

Emnerne, der skal debatteres i Vestnordisk Råds møde drejer sig om vores borgere og deres fremtid. Derfor er det mit håb, at I henter inspirationer til jeres tiltag fra vores eksisterende uddannelsesinstitutioner, eftersom de vil være med til at skabe sammenhold blandt ungdommen i de nordiske lande.

Fra vores kommunes side støtter vi en mere intensiveret kontakt blandt vores ungdom i de Vestnordiske lande, og har den målsætning at gøre det mere omfattende i den kommende fremtid på området.

Det var ellers meningen at besøge Færøerne i løbet af denne sommer med blandt andet det formål at få os en venskabsby på Færøerne, lige som vi på Island har Akranes som venskabsby.
Det er godt at have venskabsbyer, eftersom man gennem kulturelle udvekslinger skaber bedre kendskab og kontakt til hinanden.

Jeg er sikker på, at vi gennem dette tiltag vil danne grundlag for en bedre kontakt blandt vores ungdom i Norden, og det har jeg gode forventninger til.

En central landingsbane på1500 m. i Sydgrønland, der bliver etableret her i Qaqortoq, er allerede påbegyndt, og når projektet bliver færdiggjort, bliver rejsemulighederne året rundt fra Sydgrønland til de Vestnordiske lande for alvor at blive gunstige.

Derfor får Sydgrønland fremadrettet enestående muligheder for at realisere potentielle tiltag.

Endnu engang velkommen til jer alle med håbet om, at I får gode resultater ud af mødet, der vedrørende vores ungdoms fremtid.

God fornøjelse med mødet!