airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vil du være bisidder for en person med handicap?

Kommune Kujalleq handicapområdet søger hermed bisidder til personer med handicap.
25. august 2022
I henhold til Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, § 24, skal kommunalbestyrelsen oprette en bisidderordning med henblik på, at en person med handicap tilbydes støtte fra en bisidder.

For interesserede afholdes der kursus dagene 7 – 8.september 2022 tiden kl. 17:00 – 21:00 på Hotel Qaqortoq.
Kursusholder jurist Christina Johnsen.
Som bisidder skal du bl.a.:

• Vejlede personen med handicap om rettigheder på handicapområdet.
• Bistå personen under samtale med myndighederne.
• Sikre personens rettigheder i sagsbehandlingens alle faser.
• Rådgive personen om muligheder for at klage.

Honorering sker efter cirkulære om gældende socialkontakt ydelser som udstedes hvert halve år.

Bisidderhonorar koster for tiden første time 604 kr., herefter pr. time 423.

Stillingen er omfattet af loven om pligt til at indhente straffe- og børneattest.

Er du interesseret om bisidderordningen kan følgende kontaktes, eller blive skrevet op;

Qaqortoq Tina Abildgaard tiab@kujalleq.gl tlf. 64 53 78

Narsaq Nauja O. Knudsen naok@kujalleq.gl tlf. 64 53 81

Nanortalik Maline Lyberth mall@kujalleq.gl tlf. 64 53 73


Ansøgningsfrist er senest 2.spetember 2022, ske ved at kontakte kontaktpersonen der hvor du bor.
For interesserede ikke bosiddende Qaqortoq, afholder Kommune Kujalleq afholder udgifter for rejsetransport ophold og forplejning, dagpenge under kursus dagene.