airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Stor tilslutning og konstruktiv dialog på borgermøde i Narsarsuaq

Stine Egede, Borgmester for Kommune Kujalleq og Erik Jensen, Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur indledte borgermødet, og hilste de ca. 60 mennesker i salen velkommen, hvor flere kommunalbestyrelsesmedlemmer også var repræsenteret.
20. september 2022

Den 15. september blev der afholdt borgermøde på Hotel Narsarsuaq. Stine Egede, Borgmester for Kommune Kujalleq og Erik Jensen, Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur indledte borgermødet, og hilste de ca. 60 mennesker i salen velkommen, hvor flere kommunalbestyrelsesmedlemmer også var repræsenteret.

Efter de indledende ord præsenterede erhvervsgruppen et idekatalog over erhvervsaktiviteter, som kan igangsættes i Narsarsuaq. Idekataloget er blevet udarbejdet med input fra borgerne på et seminar i juni, og blev præsenteret af Kista Isaksen, direktør for Innovation South Greenland.
Der var mange spørgsmål fra de fremmødte borgerne, som bl.a. spurgte til mulighederne for turisme, fritidsaktiviteter, medarbejderforhold, lufthavnen, fremtiden for hotellet, placering af Naviairs luftkontrolcentral, håndværkerordning og beboerrepræsentanter i arbejdsgruppen for Narsarsuaqs fremtid.

Naalakkersuisoq Erik Jensen udtaler:
”Jeg er glad for, at der kom så mange borgere og tilkendegav deres holdninger og ønsker. Det er mit indtryk, at borgene er tilfredse med Naalakkersuisuts arbejde, samtidig med at der var ros til arbejdsgruppen om Narsarsuaqs Fremtid. Jeg sætter pris på den tætte og gode dialog, som der var på mødet både med borgerne og kommunen. Naalakkersuisut ser nu frem til at høre kommunens bud på prioritering af infrastrukturprojekter i Kommune Kujalleq, som vi i Naalakkersuisut kan arbejde videre med indenfor det økonomiske rammer der er i Finansloven”.

Borgmester Stine Egede udtaler:
”Borgernes spørgsmål og kommentarer vidner om, at der er interesse for og vilje til at udvikle nye erhverv i Narsarsuaq. Det kræver samarbejde på alle niveauer og en tæt dialog mellem alle parter. Kommunens erhvervsudviklingsselskab får en vigtig rolle i at understøtte iværksætteri og innovation i bygden.
Det er endvidere positivt at Naalakkersuisoq for Infrastruktur Erik Jensen signalerer åbenhed for samarbejde om udvikling af infrastrukturen i området og Sydgrønland i det hele taget”.

Det videre arbejde i arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen for Narsarsuaqs fremtid har siden marts afholdt ca. 6 møder, og består bl.a. af repræsentanter fra Kommune Kujalleq, Departementet for Boliger og Infrastruktur, Mittarfeqarfiit, Innovation South Greenland, Grønlands Erhverv og Fåreholdernes sammenslutning. Arbejdsgruppen arbejder på baggrund af det politiske mandat, og de opgaver der er stillet i kommissoriet for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen ophører formelt d. 31. december 2023, men arbejder dog også efter, at der løbende kan træffes beslutning om delopgaver, så opgaver evt. kan afsluttes tidligere.