airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgermøde i Narsaq

Kommunalbestyrelsen afholdt borgermøde i Narsaq, hvor lidt over 30 nysgerrige borgere mødte op med kommentarer og spørgsmål.
30. september 2022

Kommunalbestyrelsen for Kommune Kujalleq afholdt borgermøde i Narsaq den 26. september, hvor lidt over 30 nysgerrige borgere mødte op med kommentarer og spørgsmål.

Spørgsmål og kommentarer varierede fra asfaltering af veje, renovering af huse, affaldshåndtering, mangel på hjemmepleje, utilfredshed med nedsættelse af alderspension pga. ægtefælles indkomst, efterlysning af løsning på problemet med at få folk i arbejde, ønske om større prioritering af kulturarbejdet, oprensning af havbunden, status på kommunens økonomi m.m.

Borgmester, Stine Egede udtaler:

”Jeg er glad for at der var så mange emner som borgerne ønskede at drøfte. Det er svært at komme grundigt omkring de forskellige emner på en aften, så vores udvalg vil på deres årlige rejser i kommunen, fremover selv foretage borgermøder. På den måde kan der gives en grundig status for de forskellige områder og politikerne få input fra borgerne til forbedring af kommunens arbejde”

På borgermødet udtalte en borger også at alkohol og hash ligesom ludomani er et stort problem i byen, men at det ikke bliver drøftet.

Stine Egede afslutter:

”Det er positivt at borgerne ønsker at blive involveret i arbejdet omkring misbrug og afhængighed. Jeg vil opfordre alle borgere i kommunen til at have en dialog med kommunens forebyggelses- og kulturmedarbejderne om deres ideer til at dæmme op for misbrugsproblemet.”