airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udfyldningsvalg i Eqalugaarsuit, Saarloq og Qassimiut

Udfyldningsvalg til bygdebestyrelsen i Eqalugaarsuit, Saarloq og Qassimiut er fastsat til torsdag den 17. november 2022 kl. 09.00 – 20.00.
12. oktober 2022
Udfyldningsvalg til bygdebestyrelsen i Eqalugaarsuit, Saarloq og Qassimiut er fastsat til
torsdag den 17. november 2022 kl. 09.00 – 20.00
12.10 2022
I henhold til § 57, stk. 3. i Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelsen og menighedsrepræsentanter, meddeler Valgbestyrelsen føl¬gende


Udfyldningsvalg til bygdebestyrelsen i Eqalugaarsuit, Saarloq og Qassimiut er fastsat til torsdag den 17. november 2022 kl. 09.00 – 20.00

Således er kandidatanmeldelsesfristen til udfyldningsvalget tirsdag den 27. okt. 2022 kl. 12.00.

Kandidatanmeldelser skal afleveres til afstemningslederen i enten Eqalugaarsuit, Saarloq og Qassimiut.

Brevstemmer kan afgives på kommunekontoret i enten Eqalugaarsuit, Saarloq eller Qassimiut.eller i andre kommunekontorer i Kommune Kujalleq.

Valgret til bygdebestyrelsen har man, når man opfylder betingelserne for valgret til kommunalbestyrelsen, og har haft fast bopæl i bygden senest 14 dage forud for valget.

Man skal senest på valgdagen være fyldt 18 år. Og man skal selvfølgelig være optaget på valglisten på afstem¬nings¬stedet.


Fremlæggelse af valglister
Valgliste for Eqalugaarsuit, Saarloq og Qassimiut vil være fremlagt til almindeligt eftersyn i dagene 18. okt. og 20. okt. 2022 i kommunekontoret i Eqalugaarsuit, Saarloq og Qassimiut.

Enhver som mener at vedkommende eller andre er udeladt af eller optaget på listen uden grund kan skriftligt overfor valgbestyrelse fremsætte klage over valglisten ledsaget af en kort begrundelse for klagen.


Klagen skal være valgbestyrelsen i hænde senest 2 hverdage efter udløbet af den tid, hvor valglisten har været fremlagt.


Afstemningsleder udpeget af Valgbestyrelsen
Ulla Rafaelsen, Narsaq


Afstemningslokale
Bygdekontor Eqalugaarsuit B-1300, 3920 Qaqortoq
Bygdekontor Saarloq B-983, 3920, Qaqortoq
Bygdekontor Qassimiut B-1298 3920, Qaqortoq

Valgbestyrelsen i Kommune Kujalleq
12.10.2022