airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Kujalleqs budget for 2023 er vedtaget

En enig kommunalbestyrelse besluttede på sit ordinære møde den 23. november 2022 budgettet for 2023.
24. november 2022

 

Kommunen budgetterer med 661 mio. kr. i indtægter og med 645,2 mio. kr. i drift og anlægsudgifter, hvor anlægsbudgettet udgør 31,8 mio. kr. Derved budgetteres med et overskud på 15.8 mio. kr. i 2023.

I dette års budget var der kun 7,156 mio. kr. til rådighed for udvalgenes ønsker. Kommunalbestyrelsen besluttede på den baggrund en lønpulje til ansættelse af uddannede lærere og socialrådgivere, IT-sikkerhed og beredskabets uddannelse.

Borgmester Stine Egede udtaler:

”Vores budgetlægning i dette år har været udfordret af det budgetloft som er vedtaget af Inatsisartut. Udvalgene har haft ønsker på op mod 80 mio. kr., så det er naturligvis ærgerligt ikke at kunne opfylde mange af ønskerne som udvalgene har i 2023”.

Kommunalbestyrelsen har fremsendt en skrivelse til Naalakkersuisoq for Finanser, med anmodning om forklaring på hvordan kommunalbestyrelse kan sikre finansiering til udvikling og vækst i kommunen, særligt med henblik på den kommende og nødvendige erhvervsudvikling som følge af den kommende lufthavn i Qaqortoq, ligesom det forebyggende arbejde på både voksen og børn og unge området er en prioriteret opgave der kræver gode fysiske rammer, både for familier og for kommunen.

Stine Egede udtrykte på mødet taknemmelighed over udvalgenes arbejde og en glæde over at hele kommunalbestyrelsen stemte for budgettet for 2023.

”Vores arbejde med at sikre en positiv udvikling i vores kommune bliver godt hjulpet af at alle ledende stillinger nu er besatte og af vores organisationsændring, som skal resultere i større effektivitet og bedre resultater. Det er dejligt at se at flere unge mennesker vælger at flytte tilbage til Sydgrønland efter endt uddannelse. Nu skal vi have fokus på at få besat flere socialrådgiver- og lærerstillinger. Det er mit store håb at vi kan få vendt den sociale arv ved en helhjertet og effektiv indsats med uddannet personale”, afslutter Stine Egede.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde at servicekontrakten med kommunens erhvervsudviklingsselskab Innovation South Greenland, indgås for en to-årig periode. På den måde kan der sikres større kontinuitet i planlægningen af aktiviteter og for Selskabets medarbejdere.

Endelig vedtog at indgå samarbejde med SiuTsiu, som er et socialøkonomisk projekt, hvor unge kommer i aktivering ved at samarbejde med virksomheder om praktik, værksteds- og erhvervsundervisning.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at kapitalafkastet fra udlejning af boliger via INI A/S skal tilbageføres til INI, således at midlerne bruges til vedligeholdelse og renovering af boligerne. Ved budgettets vedtagelse bliver dette nu aktuelt fra 2023.