airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vi vil gerne have sammenhængende trafik i Sydgrønland!

Borgmesteren kritiserer at den manglende koordinering mellem de selskaber der har servicekontrakt i den sydgrønlandske trafik fører fordyrelse for de rejsende.
1. november 2022

 

I den årstid opstår der nyis i Tunulliarfik-fjorden, hvor der er søvej til Narsarsuaq, og når Targa-bådene har problemer med sejladsen, så chartres der et mere sejlsikkert fartøj.

- Nyis volder problemer for Targa-bådene, og selvom mere sejlsikker fartøj chartres så kan det ske at de rejsende tage afsted allerede kl. 4 om morgenen således de kan nå til Narsarsuaq med det langsomme skib, forklarer Stine Egede og fortsætter.

- Dette kan blive dyrt for de rejsende, for eksempel de 12 passagerer i det langsomme fartøj kom for sent til flyveren de skulle med i fra  Narsarsuaq, og de mistede forbindelserne i resten af deres rejse, siger Stine Egede.

Borgmesteren mener at indehaverne af servicekontrakterne bør have mere dialog og koordination mellem sig da forholdene er velkendte i forvejen.

- Jeg finder det mærkværdigt at der ikke yderligere dialog mellem selskaberne, da det er velkendt at der opstår nyis i på denne tid af året; det er ikke acceptabelt at befordringens vilkårene er sådanne om vinteren, derfor har jeg et inderligt ønske over for indehaverne af servicekontrakterne om at tage ansvaret og have bedre dialog og koordinering og derved sikre mere sammenhæng i trafikken, siger Stine Egede.