airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nytårstale af formanden for Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalget

Læs nytårstalen her

Kære alle borgere i Kommune Kujalleq, tak for det forgangne år og godt nytår.

”Meeqqap nipaa, juullip pigaa.” (salmetekst: (Børnenes stemme tilhører julen")

 

Vi plejer at sige, at julen tilhører børnene, og derfor har vi den ovennævnte julesalme. Dog er det ikke ensbetydende med at de resterende dage af året ikke kan tilegnes til børn. Den dejlige julesamle viser dog, at der er tæt sammenhæng mellem den livlige og glade børnestemme og et kærligt, trygt og livligt liv.

Jeg er aldeles sikker på, det er alles ønske, at alle årets dage er lige så fyldt med glæde og tryghed som juledagen.

Du og jeg er forpligtet til at skabe alt det. Forældrene har ansvaret over børnene, og vi som samfundsborgere har i fællesskab pligt og ansvar overfor dem, og gennem gensidig støtte, at gøre børn og unge selvstændige.

 

At arbejde med de kreative fag.

Vi plejer nok at mene skolens fokus altid er på det akademiske. Det siger sig selv, at bogligt arbejde er meget vigtigt, men det er ikke det hele. Ser vi på læringsmålene i undervisningen, så er læring om at skrive, læse og regne det hovedsagelige formål. Men, hvis vi ser på det hele menneske, så er de kreative fag lige vigtige som de akademiske fag. Arbejde og produktion med hænderne er gymnastik for hjernen og dermed vitalt for elevens kundskaber og evner. Undersøgelser om arbejde med kreative fag har blandt andet vist:

 • Evnen til at tænke ud af boksen.
 • Evnen til at se en ny mulighed i alle situationer,samt
 • Fornye kreativiteten.
 • Evnen at beskrive det man laver.
 • Meningsudveksling, diskussion og evnen til at vurdere.

Kreative fag fortjener derfor efter mening at sættes i fokus i Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalget. I den forbindelse vil jeg også gerne sige, at det eventuelt kan blive nødvendigt at ansætte en fagperson indenfor kreative fag såsom kunst og musik, og på denne baggrund at der afholdes et seminar om viderearbejde. Det er de spændende emner vi kan diskutere i fællesskab i nytåret 2023.

 

Der er en "håndarbejdslokale" på skolen. Strik, hækling, perlesyning, syning, brodering og mange andet kan udføres.

Der er sløjdlokaler. Der kan også laves masse i sløjdlokalet.

Der er formningslokaler. I lokalet kan der laves en masse ting.

Der er lokaler for husgerning. Det er nødvendigt og vigtigt, at skabe interesse for madlavning, især næringsrige måltider der giver velvære.

Musik og sang. Det er ikke nødvendigt at sige flere om det, fordi vi allesammen ved hvor vigtigt musik og sang er.

 

Ja, vi ved at andre kreative fag på skolen kan tages, men der er altid plads til forbedringer, og det er vigtigt at gøre det attraktivt. 

At kun bruge tale og skrift som undervisningsredskaber på skolerne passer ikke til menneskets natur og læringsevne. Derfor er det meget klart, at der er langt større behov for praktisk undervisning på skolerne.

 

Det er nødvendigt, at der arbejdes på at realisere alle de ovennævnte tiltag, og dialog og meningsudveksling bliver uundgåelige, indtil de bliver realiseret. Helt centrale meninger er allerede blevet præsenteret, og det næste skridt bliver, at udføre det man har diskuteret ud i livet. Dette skal også ske igennem Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalget. Det vi kan klart sige i dag er, at der er behov for mere fokus og udviklingsindsats på lokaler for kreative fag. 

 

Rettigheder og forpligtelser.

Det kan virke besynderligt, at læse den slags overskrift. Besynderligt er det dog ikke, derimod meget vigtigt.

Rettighederne gælder for os allesammen, og vi er allesammen beskyttet af loven. Mit fokus er dog på, at vi har ansvar i lige så grad som vi har rettigheder. Hvis vi har børn er det vores ansvar, at sikre en tryg og stabil opdragelse. Det er vores ansvar at prioritere børnenes behov. Vi må prioritere børnenes behov, fremfor vores behov. Kort sagt: Vi skal leve for børnenes skyld, ikke at børnenes liv skal tilpasses vores liv. Heldigvis er der forældre, der opdrager med dette princip in mente; det er nemlig jer, der skal danne grundlag for et stærkt samfund.

 

Strategiarbejde vedrørende driften af daginstitutioner og skolen.

Du og jeg, og vi er alle sammen ansvarlige for driften af daginstitutioner og skolen. Hvordan opnår man gode daginstitutioner og skoler, hvad skal der til, og hvilke ønsker har vi herom, og hvad er det vi skal gøre?

 

Der blev afholdt borgermøder vedrørende strategiarbejde på daginstitutions- og skoleområde i de 3 byer i Kommune Kujalleq her til efteråret. Tak til dem der mødte op og viste interesse. Fremmødet er dog lav i betragtning af antallet af forældre til børn i daginstitutioner og skoler. Den gennemsnitlige antal af mødedeltager er max. 40.

 

Jeg betragter strategiarbejdet meget vigtigt, og som forslagsstiller og som udvalgsformand ønsker jeg at der igen afholdes borgermøder i løbet af foråret om emnet. Indtil må man bruge tiden til at overveje ens prioriteter for når tiden kommer så er det vigtigt at lave en aktiv og produktiv strategi med bredest mulig opbakning.

 

Status på vores arbejde.

Jeg vil lige kort komme ind på igangværende opgaver, for jeg mener borgerinddragelse er vigtigt.

 

 • Anlæggelse af en ny daginstitution i Nanortalik har den første prioritet i anlægsaktiviteter på daginstitutionsområdet i Kommune Kujalleq.
 • På grund af skimmelsvamp lukkede Daginstitutionen Aqqalu ned, og børnene blev flyttet til et midlertidigt sted. Det blev besluttet, at der bliver bygget en ny daginstitution, på samme grund, hvor den gamle Aqqalu er.
 • Skolegårdene; skolegården i Tasersuup Atuarfia er blevet så slidt, at det bliver det første der skal laves, således, at det bliver et godt sted at holde frikvarter, derfor er tiltagene ved at klargøres.
 • Sommerskoleophold på engelsk og dansk blev godkendt af udvalget i efteråret, og med et ønske om, at disse forberedes, har vi anmodet om at der tages handling herom.
 • Jeg har ligeledes lavet forslag om sport- og kulturpolitik i Skole-, Daginstitutions- og Innovationsudvalget med udgangspunkt fra medarbejderne i sport og kulturområdets ønske herom. Det blev godkendt af alle, og indholdet skal nu udarbejdes. Jeg skal meddele, at vi med dette har haft et ønske om borgerindragelse.
 • Et sted, hvor man fortæller historier.
 • Dagpleje i Qassiarsuk.
 • Daginstitutionerne i Kommune Kujalleq; at man tager fornødne handlinger ud fra behovene, og der skal holdes øjne åbne for andre muligheder, f.eks. behovene for daginstitutionernes bygninger i Narsaq og Narsarsuaq.
 • Renovation.
 • Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalget holder møde med borgerne i de forskellige steder.

 

Sport og kultur.

Sportsudøvere og alle, som gør deres for at sporten går godt i Kommune Kujalleq, er jeg inderligt taknemlig over. Jeres arbejde er med til, at give fysisk og psykisk sundhed blandt borgerne. Med jeres arbejde kommer livsglæde, stærk krop og sind og bedre kost til virkelighed. Sådan er det ligeledes med digtere, komponister og alle, som har med kor og musik at gøre. Tak for at give åndelig styrke i livet. Tak for at give krop og sind styrke via musik og sang. Det samme med de enkelte frivillige, som tager initiativ i kulturets og sportens verden. Tak! I er dem, som fører det vigtige samvær blandt borgerne.

Alle jer, som arbejder med kunst. Tak, I er dem, som giver os noget at se på, ud fra menneskets tankegang og følesanser.  

 

Personaleforhold.

Det er vigtigt, at tage handlinger indenfor arbejdsmarkedets personaleforhold, således der ikke mangles arbejdsstyrke. I efteråret så vi, at alle arbejdstiltag ikke kører smurt. Vi blev informeret om, at produktion af lam og køer ikke var så vellykket grundet mangel på personale, hvilket kan skade landbrugserhvervet. For at forhindre, at det samme sker i fremtiden har vi startet med, at diskutere, hvad vi kan gøre herom.

 

Hvis byer og bygder skal fungere optimalt, er det yderst vigtigt, at den private og offentlige erhvervsliv, samt befolkningen samarbejder med hinanden.

 

Man skal holde nøje øje med, at de private erhvervsforretninger ikke behandles særskilt. Det er vigtigt, at kunne være fleksibel for, at bane vej for nye erhvervsfolk, som vil skabe deres eget selskab. Det er yderst vigtigt, at kunne hjælpe med papirarbejde, at finde bygninger til formålet og lignende.

 

Jeg vil meget gerne takke de private erhvervshavende, som økonomisk støtter sporten eller andre gode formål. Jeg vil ligeledes takke private erhvervsforretninger, som på frivillig vis er med til, at samle penge ind til udenlandske medmennesker i nød, som f.eks. flygtninge og mennesker, som lever i dårlige vilkår. Jeg vil også takke de, som giver frugt og grønt til skoleelever. Tak!

 

Arbejdsområderne i Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalget omhandler mange børn, med det vil jeg afslutningsvis citere fra Karl Siegstads bog, ”I ly bag isfjeldene.” (1995). De indholdsrige og smukke ord, som efter min mening ikke udtrykkes smukkere, som er meget genkendelige fra mit barndom, hvor de ældre plejer at sige overfor mig, og ord der minder en om at være god mod andre:

”…Det var et rørende afsked, hvor hjerter smelter og hvor der kun var det bedste ønsker for hinanden; jeg så tårer af kærlighed, men jeg betragter min bedstefars tårer om de smukke og dyrebareste.

Han tog mig som han plejede, da jeg var lille uden at sige noget for et stund. Jeg græd, men vidste, at det er de kærligste arme af en gammel mand, som skulle vise sig, at være den allersidste omfavnelse af det kære barn. Jeg hørte hans rolige stemme: ”Kære du, vær god. – Behandl aldrig andre børn ilde:”

 … vi vendte ned for at tage afsted, og der var mange der fulgte os på vejen. Deroppe sidder der ovenpå vores udgang to gamle mennesker, fyldt med kærlighed.   

 

Med kun de bedste ønsker om et godt helbred, godt samarbejde og arbejdslyst, ønsker jeg jer et godt nytår.

 

Formand for Skole-, Daginstitutions- og Innovationsudvalget.

 

Bibi Kielsen.

 

Januar 2023.

19. januar 2023