airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Kujalleq modtager 90.000 kr. for tiltag indenfor socialområdet

Alt for mange børn og unge under 18 år i Kommune Kujalleq fristes til forskellige former for forbrydelser, snifning og er ude om natten, og der er mange anbringelser udenfor hjemmet, så derfor har Social og Forebyggelsesområdet i Kommune Kujalleq lavet særlige tiltag herom, hvilket NunaFonden har lagt mærke til.
2. januar 2023
Da der er et stort behov for tiltag indenfor børne og ungeområdet i Kommune Kujalleq, er Social- og Forebyggelsesområdet i gang med tidlig indsats i byerne og bygderne. Der foretages yderligere tiltag indenfor forebyggelse, såsom væresteder og opsøgende arbejde om natten.
Borgmester Stine Egede er stolt over tiltagene.

- Som borgmester er jeg stolt over, at socialudvalget foretager nye tiltag ud fra behovet, og jeg er glad for, at det bliver lagt mærke til, og støttes ude fra, siger Stine Egede.

Kommune Kujalleq er ikke ene om børn og unges svære vilkår, det er et problem over hele landet, og det skal gøres noget ved, siger Stine Egede.

- Arbejdstiltagene vedrørende børn bliver mere og mere udfordrende landet over. Det største problem er personalemangel. Det mener jeg er noget Naalakkersuisut skal handle på omgående. Børn er jo vores fremtid. Vi skal arbejde hen mod, at de allerfleste børn skal kunne arbejde i fremtiden, først der kan vi være med til at skabe fremtidige stærke forældre. I dag er der alt for mange forældre, der skal hjælpes. Og vores medarbejdere i kommunen er langt fra nok, de arbejder hårdt og prøver så vidt muligt, at følge med. Må de have nemmere vilkår i det nye år, slutter borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede.