airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Stine Egedes nytårstale

1. januar 2023

Kære medborgere i Kommune Kujalleq, kære medborgere ud på kysten og i den vidde verden!

 

I den forgangne år er der taget store skridt til ændringer i Kommune Kujalleq, og tiltageen forbedres og udvikles hele tiden.

 

En god borgerservice er en nødvendighed uanset om vi bor i en by eller bygd, og derfor blev der afholdt den først kursus for vores medarbejdere i bygdekontorerne, og kurset skal følge op med flere tiltag.

 

I år skal vi forsyne vores bygder med satellittelefoner for at forbedre sikkerhedsberedskabet.

 

En kommune med fokus på børn.

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq prioriterer børnenes udviklingsmuligheder indenfor daginstitutioner og skoler.

 

Kursus for daginstitutionsledere omkring tidlig indsats skal føre til et bedre fokus på daginstitutionsbørnenes udviklingspotentialer, og formålet med kurset er at indsatserne skal påbegyndes allerede i førskolealderen.

 

Vi er i gang med at udarbejde en strategiplan for daginstitutioner og skoler, og jeg som borgmester er særdeles stolt over at vi udarbejder den strategi i tæt samarbejde med forældrene. Jeg skal dog i den forbindelse opfordre til at endnu flere forældre deltager i den slags initiativer.

 

Jeg er sikker på, at vi alle som forældre ønsker de bedst mulige vilkår for vores børn, dog er der forældre med begrænsede ressourcer og har brug støtte. Da behovet for støtte er stort, og da mange børn stadigvæk anbringes udenfor hjemmet, har vi oprettet stillinger som professionelle plejeforældre.

 

Med henblik på en styrkelse af koordineret støtte for familier, er Familiecentret og børn- og ungeområdet samlet under et tag.

 

Vi er også i gang med et foretage opsøgende arbejde i samtlige byer i forbindelse med lønningsdage, og der stilles væresteder til rådighed, til dem, der har behov et sted at sove i. Børn og unge med behov modtager hjælp under den indsats, og som en opfølgning igangsættes en rådslagningstilbud til forældrene.

 

For at gøre indsats mod ungdomskriminalitet i Sydgrønland er der projekt i gang i samarbejde med Det Grønlandske Politi, og vores håb er at samarbejdet vellykkes.

Kommunalbestyrelsen prioriterer, at kommunen danner trygge rammer for familier og alle borgere, og ud fra de ovennævnte, kan jeg med rette sige, at vi har øget indsatsen for børn.

 

Borgere der tager del i kommunal indsats

Jeg skal dog sige at kommunen ikke kan løfte opgaven alene, det er absolut nødvendigt at borgerne tager deres del af ansvaret.

 

I den forbindelse vil jeg gerne give udtryk for min hjertefølt tak til de mange frivillige kræfter, foreningsaktører, trænere ved idrætsforeninger, og forældre der sikrer vidunderlige miljøer, der bidrager til forebyggelsesindsatsen. I giver et stort positiv bidrag til kommunen igennem jeres indsats og engagement og på denne sikrer I også et større fysisk aktivitet. 

 

Erhvervslivet og vækst

Nye erhverv er absolut uundværlige for vækst og udvikling i vores kommune.

 

I tæt samarbejde med erhvervslivet i vores kommune er vi godt i gang med opbygge en arbejdsgruppe der skal sikre multiplikatoreffekt af den nye landingsbane og for en koordineret planlægning.

 

Det er meget relevant at præsentere Sydgrønland som mulighedernes land. De rigdomme vi har her er får, kvæg, forskellige grønt, marine- og mineralske ressourcer og verdensarvsområder. 

 

Med hensyn til bæredygtig udvikling skaber det også glæde hos os at forskellige former for produktion igangsættes af de private erhvervsaktører, hvor blandt andet en produktion af hundefoder igangsættes, baseret på biprodukter fra lammeslagteriet, der før plejer at ende i dumpen.

 

Fra kommunen støtter vi den slags virksomheder som er med til at skabe vækst via deres innovation, og byder dem velkommen med åbne arme.

 

Jeg er yderst tilfreds med at Naalakkersuisut har nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre fiskeriudvikling i Sydgrønland. Det er mit håb, at relevante parter aktivt deltager i arbejdet og at der foregår realistisk og konstruktivt samarbejde tværs over. Alle kan se at vi har uudnyttede potentialer da vi har store havområder i Sydgrønland. Manglende frysekapacitet udgør i dag et probleme for vores indhandlingssteder her i Sydgrønland. På grund af coronakrisen opstod de en stor lagerbeholdning af stenbiderrogn, og det betød at der ikke var indhandling sidste år, go det er mit håb at vi ikke kommer ud for samme problem i år.

 

Mineralsk ressourcer

Med hensyn til mineral udvinding må det desværre konstateres at der er stigende mangel af arbejdskraft hos virksomheder der servicerer mineralindustrien. I det forgangne år var der mere end 40 medarbejdere, der beskæftiges i de 2 kommende miner i vores kommune.

 

Jeg vil i den forbindelse opfordre erhvervsfolk, der gerne vil videreudvikle deres virksomheder eller iværksættere om udnytte mulighederne i vores erhvervsudviklings selskab, ISG.

 

Turisme

Der vil opstår vækstmuligheder når Narsarsuaq-København ruten åbnes i slutningen af marts, og jeg håber at vores turismeaktører vil får gavn af det.

 

I Sydgrønland genererer vi indkomst fra turister der kommer med flyveren og overnatter i fåreholderstederne og byerne.

 

Men, såfremt krydstogtturismen skal give positivt bidrag og vækst i vores kommune, så kræver det at turisterne betaler afgift til steder de anløber, og vi er i gang med arbejde på at opnå dette.

 

Med hensyn til fremtidig turisme er det hensigten at udvikle og udvide adgangsvejene til de attraktioner vi har i kommunen, derfor har vi bevilget midler til et pilotprojekt, der skal sikre adgangsvej til Qajiittat isbræen, og derudover arbejder vi på en anlæggelse af en bro i Narsarsuaq elven i samarbejde med Naalakkersuisut.

 

Jeg har positive forventninger til et kommende tæt samarbejde med fåreholdere og konsulenttjenesten eftersom kommunen højt prioriterer styrkelse af vilkårene for landbrugsaktører .

 

Priserne på grovfoder- og gødningsprodukter er blevet tårnhøje på grund af krigen i Ukraine. Den globale klimaopvarmning kan også mærkes i høj grad her i vores område da der er sket omfattende ødelæggelser af fåreholderveje. Her til efteråret oplevede vi hidtil usete mængder af regn. Store dele af fåreholderveje blev skyllet væk som følge af al den regn. Heldigvis er der nu gehør omkring vores krav for politisk indblanding. Der er planlægning i gang i samarbejde med Konsulenttjenesten og fåreholdererhvervet.

 

Jeg er glad for kommunen var med til at hindre lukning af en fåreholderstation, der ellers var i fare for at blive lukket. Vi skal gøre vores andel i at sikre at der ikke er færre og færre lam der sendes til slagtning.

 

 

 

Som kommunen vil vi meget gerne være med til at sikre en fortsat eksistens af et erhverv der var et eksistensgrundlag for mange familier igennem tider.

 

Affaldshåndtering

I kommunen er vi omgivet at den skønneste natur, og vi skal passe på den i fællesskab ved at undgå udsmid af affald ude i det frie.

 

Vi arbejder hen imod transport af sorteret affald, også i bygderne. Arbejdet fortsætter i år i samarbejde med offentligheden.

 

              

Boligområdet

En af kommunalbestyrelsens prioriteter er at alle kommunens borgere har en bolig.

I den forbindelse kæmper vi også for en etablering af herberg i byerne.

 

Kommunalbestyrelsen fastholder at kapitalafkastet fra INI A/S kanaliseres tilbage til INI A/S således midlerne kan anvendes til vedligehold samt renovering.

 

I Nanortalik har man manglet et offentligt vaskeri i mange år, og vaskeriet bliver en realitet i år. Det er jeg yderst tilfreds med denne.

 

En kommune, der inddrager sin befolkning

 

Med henblik på at give den brede offentlighed mulighed til at følge med udvalgsarbejdet og give udvalgsmedlemmerne mulighed for at mødes med borgere ansigt til ansigt, har vi vedtaget at der kun afholdes 2 årlige fysiske kommunalbestyrelsesmøder fremover, og resten afholdes elektronisk, og på denne måde frigives der midler til flere udvalgsrejser.

 

Budget 2023

Årets budget blev vedtaget af enigt kommunalbestyrelse med budgetteret overskud på 15,8 mio. kr.

 

De ældre, der har tjent samfundet

Det er vor alles ønske at der er gode vilkår til de ældre, der har tjent samfundet igennem mange år; der er ældre, der stadigvæk kan give deres bidrag til samfundet, og vi bør bruge deres vilje og rige erfaringer.

I vil gerne benytte denne lejlighed til at takke der drager omsorg for vore ældre.

 

Mine tanker er hos de studerende, arbejdere eller de sygdomsramte, der er nødsaget til at forlade deres familier og land for at blive behandlet. Uagtet hvilken livssituation man er i, det er mit håb alle har oplevet højtidernes dejlige stunder. I år er har vi også medborgere der kom ind i det nye år uden deres kære. Må I allesammen får fornyede kræfter fremover.

 

Jeg vil takke jer allesammen for det forgangne år. Uanset hvilket arbejde du har, hvis du hjælper de andre, hvis du viser omsorg til vores børn og ældre, eller til dem der har mindre mulighed til at klare sig, så vil jeg gerne takke dig inderligt.

 

Tak til alle mine kollegaer i kommunalbestyrelsen.

 

Kære alle, uanset hvor I befinder jer i den store verden, ønsker jeg jer et godt nytår, og ønsker jer al lykke og sundhed.

 

Tak!