airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der vil i Kommune Kujalleq afholdes et kursus i Familierådslagning for Kommunens medarbejdere

Familierådslagning er en beslutnings model, der kan bruges, når et barn har særlige vanskeligheder. Familierådslagning er en metode, hvor familien og barnet selv sammen med netværket får en stor andel i at planlægge og gennemføre indsatsen.

Familierådslagning er en ramme om beslutningsprocesser, der er ikke tale om en behandlingsform.

Familierådslagning kan tilbydes, når der er bekymring eller fare for barns sundhed, trivsel og udvikling. Metoden tager afsæt i, at alle familier har ressourcer også familier med sociale problemer.

Til en familierådslagning mødes familien med slægt, venner eller andre vigtige personer i barnets liv. Alle er med til at drøfte, hvordan barnet og familiens liv kan blive bedre. Rådslagningen finder sted, hvor såvel familien som tværfaglige netværkspersoner deltager.

Kommune Kujalleq Forvaltning for social- og forebyggelse samt Skole- og Daginstitutionens ansatte deltager til kurset i dagene 6. til og med 10. februar 2023 i Qaqortoq.

Familiecenter i samarbejde med Charlotte Mørch Johansen ved Tumi Consultning afholder kursus og implementering af metoden i Kommune Kujalleq.

Der skal også afholdes kurser i Narsaq og Nanortalik i løbet af foråret.

6. februar 2023