airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

2 udvalg mødtes

Medarbejdere ved hhv. forvaltningen for udvikling samt socialområdet, og deres respektive udvalg mødtes til et seminar.

Medarbejderne samt de 2 udvalg drøftede koordination af eksisterende gode initiativer samt videre arbejde.

- Der er mange berøringsflader mellem vores fagområder i vores respektive forvaltninger, og derfor drøftede vi hvorledes vi skulle organisere vores samarbejde, og vi aftalte at følge op for vores møde. Vores mål er at afholde et seminar vedrørende børn, unge og familier til efteråret, siger socialchef Nielsine Petersen.

Forvaltningerne drøftede blandt andet familierådslagning samt tidlig indsats. Bedre og hurtige resultater opnås via et tværfagligt samarbejde.

- Socialudvalget og Innovationsudvalget har hver især vigtige opgaver. Dog er det børn- og ungeområdet, hvor vi kan have et samarbejde med fordel, og det vigtigste er at vi kan opnå et fælles forståelse for hvor vi kan arbejde sammen, siger formanden for innovationsudvalget, Bibi Kielsen.


16. marts 2023