airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

OFFENTLIG LICITATION

Narsaq, udskiftning af kloak- og vandanledning mellem Tobiap aqqutaa og Farip aqqutaa

På vegne af bygherren, Kommune Kujalleq, udbydes hermed nedenstående arbejder i offentlig licitation.

Opgaven omfatter udskiftning af 115 lbm kloak- og vandledningledning og 4 tilhørende nedgangsbrønde i et projektområde mellem Tobiap Aqq og Farip Aqq.

Opgaven udbydes i hovedentreprise og vil omfatte følgende arbejder:
• Udgravning og jordarbejde
• Terrænbefæstelsesarbejde
• Kloakarbejde
• Vandledningsarbejde

Tildelingskriteriet er den laveste pris og tilbud kan ikke afgives elektronisk.

For at få sit tilbud taget i betragtning må tilbudsgiver ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, og ved tilbuddet skal lægges en erklæring der giver Kommune Kujalleq tilladelse til at indhente relevante oplysninger herom hos offentlige myndigheder.
Opgaven forventes udført i tidsrummet fra primo juni 2023 til ultimo september 2023. Udbudsmaterialet bestilles på mail mpl@inuplan.gl.
Udbudsmaterialet udleveres elektronisk.

Der vil blive afholdt licitation mandag d. 24. april 2023 kl. 14.00

På vegne af Kommune Kujalleq – Narsaq

 Inuplan A/S

Postboks 1024, 3900 Nuuk


23. marts 2023